Viser innlegg med etiketten Politikk. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Politikk. Vis alle innlegg

søndag 8. september 2013

Svarte seil i horisonten

Så da er vi kommet frem til den tiden igjen, tiden når alle forventer at man har gjort opp sin mening om hvilket politisk parti man vil anse ser seg som mest enig med. Valgomatene kan selvsagt gi en pekepinn selv om man aldri skal forveksle sammenfallende bruk av ord som om at man er enig, rett og slett ved at elementer som "vilje", "ærlighet" og "evne" også bør tas hensyn til.

Skal jeg være helt ærlig så har mitt tidligere forhold til politikken vært alt eller ingenting, det vil si at dersom jeg først skulle følge med på de greiene der så skulle det i det minste være kunnskap samlet opp med tanke på bruk. Nå er jeg selvsagt klar over at min nåværende så vel som historiske status som arbeidstaker tilsynelatende diskvalifiserer meg fra en politisk karriere, så da kan vi trygt stue vekk den tanken på en hylle innerst inne i boden.

Jeg er ikke en gang en gjenganger i valgbodene, mest fordi at der den ene sidens hovedsaklige appell er tradisjon uten noen spesiell følelse av at de kan representere mine direkte interesser. Andre siden av mynten er selvsagt den borgerlige koalisjonen, partiene for samfunnets elite samt de som er tilstrekkelig naiv nok til å tro at noen kortsiktige goder på noen måte kan være tegn på ting som kommer.

Nå er jeg redd for at tante Blå ikke blir jekket fullt så langt ned på listene som jeg hadde håpet, men selv om jeg ikke velger å gi en stemme direkte til den andre siden skal jeg i det minste ikke la de nyte godt av min blanke stemme dette valget. Hvorfor?

Fordi det faktisk er ett parti som både sårt trenger og vil kunne gjøre bruk av min stemme, Piratpartiet. I bunn og grunn så er de faktisk noe som i de fleste sammenhenger noe negativt vil bli omtalt som et Nei-parti, det vil si et parti som i mangel av egne ideer generelt sett ikke gjør annet enn å hindre andres ideer fra å bli gjennomført. Vanligvis ville jeg vært tilbøyelig til å si noe slikt som at de som ikke har alternativer å komme med heller burde holde kjeft og unngå å stå i veien for de folk med vilje til å få til noe, men jeg velger å støtte dem fordi vi trenger dem. Hvorfor?

Enkelt og greit fordi at når det kommer til spørsmål rundt teknologi, og tilsynelatende også av en eller annen grunn ting som grunnleggende personvern, så representerer mest trolig ikke de etablerte partiene folkets beste interesse. Grunnen er at der den ene siden ikke tør stå mot internasjonalt press så er den andre posisjonert takket være støttespillere som vil tjene på det ene utfallet utover det andre. Datalagringsdirektivet er et av disse, og i slike tilfeller trenger vi folk på rett plass og til rett tid... Om enn bare for å spørre forsamlingen om en sak plutselig står i fare for å gjennomføres på bakgrunn av inkompetanse, feighet eller rett og slett bare god gammeldags korrupsjon!

Personlig føler jeg nok for at navnet på partiet ikke akkurat gjør dem noen tjenester i forhold til å eventuelt skulle bli tatt alvorlig da assosiasjonene til ulovlig nedlasting av filer og lignende sikkert vil skaffe noen yngre stemmer på bekostning av brorparten av de øvrige velgergruppene. Likevel, tillat meg å presentere følgende scenario:
Press fra plateselskaper og lignende fører til at det innføres filtrering slik at vi Nordmenn ikke lenger kan besøke nettsteder assosiert med ulovlig kopiering av programvare.
Systemet koster noen få milliarder å innføre, men heldig som vi er så er dette hyllevare å regne ettersom disse systemer av denne typen allerede brukes i langt større skala, primært sett i frie og åpne demokratier slik som Kina, Iran og Nord-Korea for å nevne to-tre av dem. I praksis, med mindre man samtidig innfører forbud mot kryptert eller noen som helst form for anonym tilstedeværelse på nettet stoppes ingen av de som i utgangspunktet var datakyndige nok til å holde på med denne typen aktivitet i utgangspunktet, kun oss "vanlige folk".

Den virkelig skremmende tanken kommer når vi ser mulighetene av systemene vi nå har etablert, overvåkning av all trafikk og kommunikasjon over Internett er ikke lenger noe som krever innsats... 5 minutter er nok i massevis, gitt at det da selvsagt ikke allerede var aktivert fordi noen bare hadde glemt å skru det av i utgangspunktet. Hvor mange "5-minuttere" trenger før vi ved hjelp av filtrering har stoppet den vanlige manns tilgang til høyreekstremistisk propaganda, pornografi, instruksjoner for bombebygging før vi for sikkerhetens skyld også fjerner Islam-vennlige nettsider eller bare samtlige steder der sittende regjering omtales i en negativ tone?

Stem inn noen med kompetanse til å stille de rette spørsmålene, stem inn noen med vilje til å se konsekvensene, stem inn en pirat!

lørdag 17. august 2013

Valg og egne valg i 2013

Valget nærmer seg med stormskritt, valgomatene surrer raskere enn aldri før og det som for alvor burde vært et av de største temaene for valget er nok en gang fullstendig oversett.

Valgomatene, hvis man skal driste seg til å starte der fremfor å angripe elefanten i rommet allerede nå, er på sett og vis et greit verktøy å starte med når man skal finne det partiet som tilsynelatende er enig med ens egne standpunkt og overordnede ønsker for fremtiden. Problemet med disse er for det første det at de kun peker ut partiene man kun tilsynelatende enig med, ikke de som faktisk kommer til å arbeide for det samme du tror på.

Den jeg har prøvd ut flest ganger er levert av Amedia og Avisenes Nyhetsbyrå og vil være å finne på størstedelen av landets nettaviser, partiene den peker ut basert på mine svar er naturligvis nok Fremskrittspartiet og Høyre.

Resultatet er forsåvidt lite overraskende gitt min egen yrkesgruppe og utdanningsnivå, noe jeg tror har mer med vinklingen på den typen informasjon vi blir eksponert for enn at vi nødvendigvis på noen måte vet bedre enn de som eksempelvis stemmer ut fra fagforening eller tradisjon. I generiske trekk ser vi en annen gruppe TV-programmer, leser spesifikke aviser og deltar i andre fora, alle disse stiller nok mange av de samme spørsmålene som resten av velgermassen blir eksponert for. Der det skiller seg er at informasjonen gitt som oftest har en annen vinkling og består av et annet utvalg argumenter, likevel har vi det til felles at ingen av oss har tilgang til noe som er tilstrekkelig objektivt uten en egen agenda.

Med andre ord, leser du Dagens Næringsliv vil du få en høyre-orientert vinkling på de fleste problemstillinger med løsninger orientert rundt storbyer og det som eventuelt til og med utelukkende tjener samfunnets økonomiske elite. Litt ironisk er det at en del av leserne faktisk lever av det i alle fall jeg vil betegne som fiktive arbeidsoppgaver. Fiktiv? Vel, kan du med hånden på hjertet og mer enn 10 sekunders tankegang sverge til at en aksjemegler noensinne har produsert noe som helst?

Tilbake til valgomaten og dens spørsmål så er det samtidig også et spørsmål om kontekst og troverdighet i forhold til løsningen, ikke noe så enkelt som ja eller nei. Jeg tror ikke nødvendigvis at Monarkiet er verdt det sett den økonomiske kostnaden og dermed presses resultatet i blå retning, men gransker jeg spørsmålet nærmere så må jeg samtidig vedgå at jeg heller vil beholde sittende konge fremfor å risikere at Carl I. Hagen på sikt ender opp som president.

Spørsmålene rundt skole og helse fører meg samtidig også i den blå retningen ved at dagens organisering på sett og vis er blitt et enormt pengesluk der så og si uansett pengebruk ikke vil gi nevneverdige forbedringer, derimot tror jeg hverken på økt byråkratisering og/eller privatisering som en løsning som vil gi nevneverdige forbedringer om enn noen i det hele tatt. Ja, en privatisering vil kunne komme til å involvere kompetent ledelse med evne til å holde budsjett og fokusere på mål, derimot gir det en modell der resultat ikke involverer andre faktorer enn overskudd. Det jeg tror på er at vi har rett modell, men vi har feil ledelse, et byråkrati for å holde styr på dem kombinert med altfor lang avstand mellom beslutningstaker og utfører.

Så hvor ender jeg da opp i forhold til det kommende valget? Er jeg en blå velger med rød kjerne, en blå velger med tanker i forhold til at det kan være en ide å stemme på noe som tjener det overordnede samfunnet selv om det kanskje på sikt påvirker illusjonen av å kunne forskyve flere av godene over i mine egne hender.

Bruken av ordet "illusjon" hentyder på realisasjonen på at ettersom jeg stiller spørsmål i forhold til om noe tjener noen andre enn meg selv gjør det til en realitet. Det at jeg er komfortabel med å tjene noe større formål enn meg selv vil før eller siden føre til at også jeg vil falle nedenfor grensen for den stadig krympende middelklassen, rett og slett ved at den på sikt vil være så smal at den opphører å være annet enn en strek på kakediagrammet. Mulighetenes land og privatiseringens store mekka er samtidig et av de landene der man er minst sannsynlig å få en bedre økonomi sammenlignet med deres egne foreldre, avhengighetene til de rette kontaktene og de korrekte privatskolene håndhever skillene.

Hvor jeg skal hen med alt dette er kanskje for det første at man må tenke selv, vurdere kildene og til syvende og sist vurdere hvorvidt man ender opp med å bytte kortsiktig gevinst på bekostning av ens egen fremtid. Tror i alle fall ikke vi skal forkaste en fungerende modell til fordel for noe nytt og potensielt mindre egnet, spesielt dersom det vi egentlig trenger er en revidert utgave.

Er dette mitt objektive standpunkt? På ingen måte, jeg er så subjektivt som alle andre i det sekundet jeg uttaler meg om det. Personlig kan jeg ikke stemme hverken Høyre eller FRP, jeg tror ikke på kandidatene eller at jeg ville blitt fornøyd med løsningene selv om vi på et generalisert nivå kanskje er enig med retningen i spørsmålene stilt av valgomaten. Tenk selv, i tvil velg å støtte noen du selv har troen på - det er alt.
Fremskrittspartiets partiprogram og hvordan jeg tolker likhetstrekkene tolket opp mot mine egne meninger