lørdag 22. april 2017

FTDI-kabler?

USB TTL Seriell Adapter
For programmering av mikrokontrollere, deriblant den Atmega-baserte Arduino og annet morsomt kommer man raskt til å trenge en FTDI-kabel. Disse er mer eller mindre de gode gamle seriell kablene som forsvant fra datamaskinene for mange år siden nå, forskjellen er den at disse opererer på et lavere spenningsnivå enn de gamle. Selv trengte jeg den for å kommunisere med RC2014.

Alt vel og bra i og med at den adapteren jeg allerede hadde fungerte helt fint, den var bare ikke spesielt praktisk for meg (løse ledninger som sklir ut hele tiden). Gikk derfor til innkjøp av en ny kabel som eksplisitt var merket FTDI, den ser ut som følgende ved innkjøp:

(Kilde: AliExpress.com)

Fungerer ikke når jeg prøver å bruke denn, men burde kanskje sett ekstra nøye på fargene til de ulike lederne - nesten, men ikke helt kan man si. Referer man til standarden, se nedenfor, så kobler man her 5v der enheten i andre siden forventer jord (GND) og jord der CTS-signalet er forventet - ved tilknytning til 3.3v enhet ender man opp med 5v på en input-pin samt feil polaritet! Morsom, ha ha...

(Kilde: FTDI Data Sheet

Kabelen kan enkelt repareres ved å bruke en kniv for å bøye opp mothakene på hver av kablene mens man trekker dem ut en etter en. Kobles inn på korrekt plass ved å kryssreferere dokumentasjon fra selger med den fra FTDI, legg merke til at fargene heller ikke nødvendigvis er de samme. Referer til følgende tabell for korrigert rekkefølge:

FraTilFargeFunksjon
21SvartGND
62BlåCTS
13RødVCC
44GrønnTXD
35HvitRXD
56GulRTS


Endelig resultat, nå fungerer den faktisk.

RC2014 Device Map

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til dette spesifikke temaet.


Device Map

Zilog Z80-prosessoren benyttet innenfor RC2014-maskinene, se RC2014 Prosessor, skiller mellom håndtering av minne (RAM og ROM) ved bruk av henholdsvis MREQ og IORQ signalene. Dette eksplisitte skillet er interessant, i dag er man mer vant til at alt er plassert innenfor det samme adresseområdet - hvis vi har et forhold til dem i det hele tatt!

Utover bruken av ekstra signaler for å skille mellom dem så forenkler det mye av logikken som kreves. For å referere RC2014 Memory Map så ser man at disse gjerne forbruker hele blokker av 4K adresser, men for enheter så trenger man gjerne kun en håndfull adresser - de resterende adressene innenfor den brukte blokken er vanligvis "bortkastet". En oversimplifisering av logikken fører også til en duplisering av enheter på alle adresse der det samme bit-mønsteret går igjen.

$00 00000000 0 Digital IO – 0 R=Knapper W=LED
$38 00111000 56 ROM/RAM Paging W=Bytt aktiv modul
$80 10000000 128 Serial IO – 0 R=Status W=Control
$81 10000001 129 Serial IO – 1 R=RX W=TX

torsdag 20. april 2017

RC2014 RAM

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.


RAM

RAM, eller uten forkortelsen - Random Access Memory, er hovedminnet i maskinen. Den dag i dag er beskrivelsen kanskje litt pussig, mer eller mindre fordi man sjelden ønsker å bli overlevert tilfeldige ting fra minnet. Forklaringen hadde nok mer med at sammenlignet med de tidligere typene minne basert på magnetbånd så var man her i stand til å hoppe rundt i minnet som ønsket, helt uten bruk av spoleknappen.

RC2014-maskinen kommer med 32 KB RAM montert, med tanke på at datidens datamaskiner gjerne kom med 4 KB minne så må dette kunne regnes som ekstravagant - gjerne kun et alternativer! Bruken av 62256-brikker i hjemmebygde 8-bit datamaskiner er svært vanlig, av den enkle årsaken av at disse brikkene er tilgjengelig for småpenger - kjøpte fem av dem for rundt 30 NOK. 

Adressering

Adresseringen utført når det kommer til RAM-brikken er svært enkel, vi vet at den øverste halvdelen av adresserommet er RAM (fra $8000 til $FFFF) - se RC2014 Memory Map.
Binær adresse (x = don't care)
1xxx xxxx xxxx xxxx
Med andre ord bryr vi kun om den øverste adresselinjen (A15), dersom denne er høy så vet vi at adressen spesifisert er innenfor RAM-brikken. 62256 i likhet med ROM er kun aktiv dersom vi sender Chip Enable til jord, med andre ord må vi bruke en HEX Inverter for å snu dette signalet (74LS04).

Resterende logikk benytter et sett med OR-gater (74LS04) for å avgjøre hvorvidt vi ønsker å skrive eller lese data fra brikken.


RC2014 Backplane

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.


Backplane-8

Denne modulen kan så lenge man fokuserer hardt på det kalles maskinens hovedkort, bare ikke i den grad vi funksjonsmessig tenker på dem i dag - alt etter ønsket oppsett vil kortet potensielt kunne benyttes uten en eneste aktiv komponent. Det har 8 spor for bruk av RC2014 moduler, de tilsvarende pin-ene på hver slot er koblet sammen slik at hver av disse potensielt sett kan kommunisere over de samme kablene.

RC2014 kommer i utgangspunktet med hovedkort for 5 spor, men kan oppgraderes til 8 for et tillegg i prisen. Selve maskinen i seg selv trenger 5 spor for å fungere, så denne konfigurasjonen etterlater ikke rom for andre tilleggs-moduler - enten disse er kjøpt inn i tillegg eller er noe man har laget selv.

Alternativer for montering

Bildet under viser modulen slik jeg valgte å montere den, men det er god del alternativer man bør vurdere i denne sammenhengen.


Reset

Denne kretsen, den samme kretsen er også duplisert på klokke-modulen (se RC2014 Klokke for detaljer). I utgangspunktet er dette praktisk gitt at man kommer til å benytte maskinen slik den, personlig har jeg noen noenlunde fjerne tanker om å en dag bygge en 6502-basert maskin med utgangspunkt i det samme kortet - 6502-prosessoren i seg selv krever en noe mer sofistikert metode for å gjøre dette, det å ha kretsen tilstede her vil da bli en potensiell feilkilde.

Med andre ord, skal du benytte modulen i sammenheng med andre typer prosessorer så anbefaler jeg å droppe knappen samt tilhørende resistor.

Strømplugg

Manualen var ikke helt forståelig på hvordan man skulle koble disse tingene sammen, men den nevner muligheten til å sette inn en LM7805-strømregulator samt noen uspesifiserte elektrolytiske kapasitatorer i posisjon C1 og C2 (en gjetning basert på Google, tilsier 100uF og 10uF). Dette gjør at man kan plugge inn noe med spenning fra 7V til 25V.

Selve maskinen i seg selv opererer med utgangspunkt i 5V, noe som er det samme vi benytter for alt av ladere til mobiltelefoner og lignende. Gitt at regulatoren alltid vil ha et spenningsfallet, det er det som gjør at vi må ha en spenning på minimum 7V for at LM7805-regulatoren skal være i stand til å regulere den ned til 5V. Gitt mobilladeren som strømkilde ville vi dermed endt opp med å sløse med strøm for å regulere fra 5V til eksempelvis 12V, for så å regulere denne ned til 5V igjen.

Dette løses ved at man dropper å montere disse komponentene, men heller lodder på en 2-pin header som så jumperes for å indikere at det som kommer inn er ren 5V. Risikoen er selvsagt at dersom du da kobler til noe med langt høyere spenning, så kommer stua til å lukte brent silikon en stund fremover.

Isolering av spor

Modulen Backplane-8 gir muligheten til å isolere sporene 1 og 2 samt 7 og 8 fra resten av systemet, med dette menes at disse ikke vil se adresselinjene samt data-bussen dersom man ikke ønsker det. 

Manualen antyder at man bør lodde på tvers av disse, i og med at dette virket å redusere mulighetene så trodde jeg at jeg visste bedre og heller gikk inn for å montere pin-headere og så brukere jumpere for disse.

Det første problemet som åpenbarte seg rimelig raskt var at jeg er altfor dårlig til å lodde at dette kunne fullføres helt uten å skape 3-4 ekstra koblinger mellom ulike punkter (ikke en god ting), endte opp med å angre avgjørelsen innen kort tid. Ikke sikker på om jeg hadde unngått problemstillingen ved å bare lodde på tvers, de fleste problemene jeg hadde var mellom linjene. Problem nummer to var selvsagt at dette krevde 60 headere, hvem har slikt liggende? Ikke denne karen, og Kina er en måned postgang unna.

En anbefaling dersom du mot formodning skal lodde sammen en maskin av denne typen, og snublet over denne bloggen (only Google can tell); monter dem på andre siden av kortet, det vil si at pin-ene peker nedover. Erfarer nå at headerne kommer litt i veien for noen av kortene, vil sterkt anta at når jeg selv kommer i gang med med prototyping av kort med forskjellig tykkelse så kan dette potensielt sett bli en uønsket irritasjon.

onsdag 19. april 2017

RC2014 ROM

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.

ROM

ROM, eller uten forkortelsen - Read Only Memory, er ofte den eneste formen for permanent lagring av data på digitale kretser. Den dataen man lagret var i utgangspunktet det vi i dag refererer til som et operativsystem, med andre ord den grunnleggende programvaren som var nødvendig for å utføre selv de mest grunnleggende funksjoner slik som å lese inn inndata fra et tastatur og så vise dette på en skjerm.

Vel å merke så var det ikke alle av de opprinnelige datamaskinene som hadde noen form for programvare tilgjengelig, flere av dem slik som eksempelvis Cosmac ELF var avhengig av at brukeren manuelt programmerte den ved bruk av fysiske brytere på forsiden av den - mye blod, svette og tårer der bare for å få et enkelt lys til å blinke. RC2014 kommer heldigvis med NASCOM Basic installert ROM, modulens dokumentasjon tilgjengelig på http://rc2014.co.uk/modules/switchable-rom/.

Adressering

Var i utgangspunktet litt usikker på hvor denne skulle plasseres innenfor minnet, se RC2014 Memory Map, ettersom modulen har jumpere for konfigurering innenfor et 64K adresser-rom. Sett fra prosessoren og operativsystemet (Basic) sin side så er ROM alltid plassert på adressene fra $0000  til $1FFF - jumperne på modulen lar deg avgjøre hvilket 8K vindu innenfor EPROM-modulen (standard er 27C512, det vil si 64KB) som man er i stand til å se.
Binær adresse (x = don't care)
000x xxxx xxxx xxxx
Implementasjonen av denne logikken utnytter det faktum at for å signalisere til ROM at den skal svare på "henvendelsen" (husk at bare en brikke kan være aktiv på bussen til ethvert tidspunkt) slik den er nå så må CE (Chip Enable-pin på EPROM-brikken) dras til jord, den gjør dette ved å detektere hvorvidt adresse-linjene A15-13 har positiv spenning ved bruk av et sett med OR-gater (74HCT32).

Husker absolutt ingenting av det jeg lærte om boolsk algebra fra videregående, så for å forstå hvordan denne logikken fungerte fremfor å dra frem mattebøkene (har denne boken fortsatt, nederst i en veldig stor stabel) så fant det enklere å bare simulere den isteden ved bruk av Logic Gate Simulator:


RC2014 Memory Map

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til dette spesifikke temaet.

Memory Map

RC2014 er basert på prosessoren Zilog Z80, se også innlegg RC2014 Prosessor. Dette er en 8-bit prosessor med adressering basert på 16 linjer - dette gir i utgangspunktet et maksimalt adresse-rom på 64K. Kartet er basert på mitt magre utvalg av tilleggskort, men er godt mulig dette endrer når kreditt-kortet mitt har fått muligheten til å kjøle seg litt ned.

$0000 - $0FFFF ROM
$1000 - $1FFFF
$2000 - $2FFFF
$3000 - $3FFFF
$4000 - $4FFFF
$5000 - $5FFFF
$6000 - $6FFFF
$7000 - $7FFFF
$8000 - $8FFFF RAM
$9000 - $9FFFF
$A000 - $AFFFF
$B000 - $BFFFF
$C000 - $CFFFF
$D000 - $DFFFF
$E000 - $EFFFF
$F000 - $FFFFF

Hver av radene er blokker av 4K, med start og slutt-adresse for den spesifikke blokken angikk i HEX. Den siste kolonnen er inntil videre etterlatt tom i tilfelle jeg finner noe verdt å notere om de spesifikke blokkene, eventuelt så syntes jeg bare det virket mer symmetrisk. Hvem vet?

RC2014 Prosessor

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.

Prosessor

Den enkleste av RC2014-modulene ettersom de fleste av støtte-funksjonene utføres av andre moduler, RC2014 Klokke håndterer klokke-signalet samt reset-funksjonalitet. Opprinnelig dokumentasjon for modulene er tilgjengelig på http://rc2014.co.uk/modules/cpu/.

Prosessoren som benyttes her er en noe nyligere produsert utgave av Zilog Z80-prosessoren, Z840010PEC (10 Mhz Z84). Den originale prosessoren ble først lansert i 1976 med en hastighet på 2,5 Mhz, men utover en firedobling av hastigheten og overgang til CMOS-teknologi (lavere energiforbruk) så er denne prosessoren tilnærmet identisk når det kommer til funksjonalitet.

Selve kretsen er relativt enkel i og med at det meste bare kobler de tilsvarende pin-ene på prosessoren til pin-ene mot hovedkortet. Opprinnelige instruksjoner markerer montering av pin-headere øverst til venstre som valgfritt, men foretrekker å ha muligheten til å gjøre endringer senere. I vanlig bruk må man sette jumpere (eller lodde en kobling mellom) for WAIT, BUSRQ og NMI. Alle koblinger i denne regionen vil, dersom koblet sammen, dra signalet høyt gjennom resistoren til 5V.


Adressering

I utgangspunktet - og slik man forsåvidt forventer det så er prosessoren hjernen i systemet. Derimot, når det kommer til adressering, uansett om det gjelder tilgang til en tilkoblet enhet (IO) eller minne (RAM / ROM), så er dette mer eller mindre implisitt - prosessoren angir en adresse, det er logikken rundt som avgjør hvem som svarer.

Logikken må ta høyde for at kun en enkelt enhet skriver til bussen til ethvert tidspunkt, dersom to enheter "skriver" til en eller flere linjer vil i beste fall deler av signalet gå til jord og i verste fall føre til at det samlede spenningsnivået på linjen overgår det en eller flere komponenter er i stand til å tåle (det vil si varmgang, gnistring og potensielt sett flammer dersom man ikke oppdager dette fort nok).

For å unngå slike kollisjoner refererte man til en oversikt over minnet for hvilke områder man dedikerte til hva. Zilog Z80-prosessoren til forskjell fra annen maskinvare jeg har arbeidet med, et logisk skille mellom minne (se RC2014 Memory Map) og IO (se RC2014 Device Map). Prosessoren indikerer hva vi er ute etter ved bruk av pin-ene MEMRQ og IORQ.

RC2014 Klokke

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.

Klokke

Dette er en relativt enkel komponent, men merk her at denne både implementerer en enkel krets for reset i tillegg til å være klokken for prosessoren. Klokken i denne sammenhengen benyttes for synkronisering av signaler mellom ulike integrerte komponenter (deriblant seriell IO), ikke klokke i tradisjonell forstand (disse refereres til som en RTC-krets). Opprinnelig dokumentasjon på http://rc2014.co.uk/modules/clock/.

Kretsen består av en 7,3728 Mhz krystall som ved hjelp av to kapasitatorer, 22 pF, skaper en svingning i det elektriske signalet. 74HCT04 benyttes for fjerne ujevnheter i signalet slik at vi får en tilnærmet ren firkantkurve. Resistorene benyttes for å sette et øvre og nedre tak for signalet som benyttes.

Reset-kretsen er også inkludert på dette kortet, denne vil sørge for å nullstille prosessoren og eventuelle andre tilkoblede integrerte kretser i maskinen. Z80-prosessoren benyttet av RC2014-maskinen benytter dette signalet, men i og med at denne funksjonen er aktivt lavt så dras signalet høyt gjennom pull-up resistor. Når knappen trykkes ned kortsluttes kretsen til jord, dermed dras signalet lavt. Den samme kretsen er også duplisert på hovedkortet, se RC2014 Backplane.

Har ikke tidligere montert resistorer on-end slik som det forventes her, se bilde nedenfor. Fant ut at den enkleste måten å få dette til å se pent ut, sånn for oss perfeksjonister mellom, er å bøye lederen rundt kroppen av en annen resistor. DIP-modulene vil ha en markering både på komponenten og PCB-en for hvordan orienteringen skal være, på den måten unngår man å svi kretsen ved å sette dem inn feil vei.søndag 16. april 2017

RC2014 Introduksjon

Med tøffe uttalelser angående forholdet vårt til elektronikk, så må man samtidig innrømme at til tross for en forholdsvis lang utdannelse innenfor datateknikk (føltes i alle fall lang) inkludert ørten timer med forelesninger over hvordan datamaskiner fungerer på så har jeg aldri bygd en selv. Jeg har satt sammen datamaskiner med utgangspunkt i ferdiglagde komponenter, men jeg har hverken designet eller egentlig bygd noen av komponentene på egen hånd.

Design får nok bli et prosjekt for den kommende høsten - sommer først selvsagt! Det å bygge dem skulle derimot vise seg å være langt enklere enn man først skulle tro, det viser seg å være store Internett-miljøer brakt sammen over kjærlighet til horribelt utdaterte datamaskiner. Man kan til og med å få tak i komplette byggesett for en forholdsvis billig penge (man må regne med en tusenlapp).

Hva?

Den jeg endte opp med å kjøpe inn var en maskin kalt RC2014 (se rc2014.co.uk). Maskinen er ikke ment å være en direkte gjenskapelse av noen spesifikk datamaskin fra starten av 80-tallet, men den skal likevel gi alt jeg håper folk husker fra de gode gamle maskinene som var i salg i perioden da jeg ble født (Spektrum ZX81, Apple I osv).


RC2014-maskinen har spesifikasjoner få hadde råd til da, men så må det være lov å kombinere følelsen av nostalgi og det å kunne eie noe man tidligere ikke hadde råd til. Her er spesifikasjonene for min maskin:
  • Zilog Z80 CPU 1 Mhz
  • 32 KB RAM
  • 8 KB ROM
Mer eller mindre tilsvarende Commodore 64-maskinen (ytelse, ikke teknologi) jeg og broren min var så heldig å få i gave fra foreldrene våre noen år senere.

Med utgangspunkt i den langt mer budsjett-orienterte datamaskinen jeg bruker for å skrive dette, så er den i stand til å utføre rundt gjettet 60 000 flere kalkulasjoner per sekund samt at den har noe slikt som 260 000 ganger mer minne!

Hvordan?

Byggesett av den elektriske variasjonen blir som oftest distribuert som et sett med ferdiglagde kretskort, selve komponentene i seg selv er ikke alltid inkludert eller i det hele tatt tilgjengelig fra den som lagde settet. Med andre ord må man potensielt handle disse inn selv, eventuelt håpe på at man allerede har noe av dette liggende i skuffen. RC2014-settet selges heldigvis med alternativer for å få hele settet, inkludert alt man måtte trenge av komponenter utover PCB-ene. Kommer derimot til å trenge en del utstyr for å komme noen vei.


Nødvendig utstyr:

LoddeboltAnbefales bruk av temperatur-regulert loddebolt ved lodding av kretskort, tilgang til en lettere fuktet svamp man kan bruke for å skrape av overflødig loddetinn på.
LoddetinnBlyfritt anbefales IKKE for amatører som meg. Økt bruk av giftige stoffer for å slippe bruk av bly høres ikke ut som en god ide.
TinnsugerHjelper når man har loddet feil ting på feil plass, brukes for å fjerne flytende tinn.
MultimeterHer trenger man et multimeter med kontinuitet, denne funksjonen hjelper en med å finne de plassene der man har koblet ting litt for mye ting sammen (eventuelt ikke i det hele tatt).
USB TTL seriell adapterDisse byggesettene kommer som regel ikke med mulighet for å koble til skjerm eller tastatur, når man skal kommunisere med maskinen vil må man bruke seriell-porten på en annen maskin - den som forsvant for 10 år siden.

Hvorfor?

I utgangspunktet så har hobbyer i seg selv ikke behov for begrunnelser, det relevante spørsmålet til en hobby er hva dette gir meg og ikke hvorfor? Dagens datamaskiner er langt mer komplekse, men like fullt er de bygd med de samme teknikkene i bunn - det å bygge en gammel utdatert datamaskin gir oss muligheten til å studere dem i detalj. Og, så er det veldig underholdende prosjekt (gitt at man har en sær interesse for datamaskiner)!

lørdag 15. april 2017

Vårt forhold til elektronikk

Den siste tiden har jeg sett en del på elektronikk, mer spesifikt på hvordan slike ting fungerer. Når var sistgang du gjorde et forsøk på å reparere en elektronisk duppeditt? ... og da mener jeg å faktisk det å reparere den fysisk, ikke slik som i å finne ut av hvilken meny man var innom da man foretok det teite valget om å teste hvordan telefonen ville sett ut med kinesisk tekst. Det vil si skru den opp, finne ut hva hver av brikkene, de stripete blå greiene og de svarte dingsene i det hele var ment å skulle gjøre før en av dem sluttet med det.
Duppeditt A festet på dippeditt B, ikke helt riktig skrudd sammen.
Det man gjør i dag er å kaste hele greia, i korrekt resirkuleringsboks - dersom naturen kom heldig ut. Jeg gjør det, du gjør det og alle jeg kjenner gjør det. Så, hvor mye av det vi er avhengig av i dag er vi i stand til å reparere dersom man ikke fått tak i en ny? Ikke spesielt mye.

Hvorfor?

Skulle man over-generalisere seg ned til to argumenter for at det er blitt slik, så må man nesten starte med den teknologiske utviklingen som allerede har skjedd i løpet av min levetid - den har tatt oss fra en verden med datamaskiner som gjorde det vi trengte til forskjell fra dagens datamaskiner som knapt nok gjør det vi trenger av den.

Definisjonen av hva vi trenger er vel det som har endret seg mest, underveis har livene våre har blitt utrolig mer kompliserte - paradoksalt har samtidig alt både krympet og samtidig blitt utrolig mye større! Alt foregår nå i en skala der vi ikke lenger har muligheten til å sette oss inn i alt dette, vi har hverken tid eller bakgrunnskunnskapen til at dette er gjennomførbart. For det meste må vi bare ta til takke med å forme en overordnet formening av hva noe er ment å gjøre.

Den andre grunnen er rett og slett det at du ikke er ment å skulle reparere noe som helst, du er ment å gå på butikken og kjøpe deg en ny! På 80-tallet fulgte det med en Service-manual, den viste hvordan ting hengte sammen og hvordan man skulle gjenkjenne de vanligste feilkildene. I dag får du ikke tegningene, du får knapt nok en brukerveiledning - feilen som oppstår vil ofte være en svakhet som er ment å dukke opp over tid, gjerne en periode etter at garantien har utløpt.
Nesten, bare litt synd med den magiske boksen nede til høyre.

Konklusjon

Konklusjonen vi ender opp med er at det å ha oversikten over hvordan noe henger sammen nå er en karriere, mens det å vite hvordan noe fungerer på et grunnleggende nivå er blitt en hobby forbeholdt oss sære skruer.

Er dette den endelige konklusjonen alle andre uttalelser skal faktasjekkes opp mot? Overhodet ikke. Og, du burde vite bedre enn å stole på noe en tilfeldig person har skrevet på en blogg.

Klokken sier at det er sengetid!

Erfaringer med Wish.com

Skrev tidligere et innlegg om handel av rimelige varer med opphav i Kina, men den ble i kjent stil såpass lang at jeg måtte se meg nødt til å dele den opp i flere deler. Omtalt her er nettbutikken Wish.com.

Wish.com

Har ikke handlet så veldig mye herfra da de er relativt ny på markedet og inntil nylig foregikk alt av handel utelukkende via mobil-appen deres. For å være helt ærlig så trodde jeg hele greia var en svindel ettersom prisene virket litt for lave til å være helt realistisk, men ble etter hvert tvunget til å gjøre et forsøk på handel herfra ettersom det var enkelte ting jeg ikke fant noen annen plass.

I likhet med AliExpress så er dette et nettsted der du i realiteten handler fra en hel haug med småbedrifter så kontrollen på hva som selges er ikke all verden, de er inntil en viss grad nødt til å stole på bedriftene de samarbeider med. Uansett finner du hva enn du måtte ønske her, bare ikke melk og brød og sånt.

Av 5 produkter kjøpt herfra var 2 av dem forfalskninger som jeg ikke kunne bruke til noe, men så var dette vel å merke tilfeller der jeg egentlig burde vite bedre (noen ganger er det en altfor god deal). Fikk enkelt refundert pengene ved å kontakte kundesenteret, klikk på "kontakt support" direkte fra ordrehistorikken og er det bare å tegne og forklare hva som er galt så ordner det seg.

Kundesenteret jeg var i kontakt med var enten fra Norge, eller så skriver de over middels godt Norsk så er man litt yggen på å handle fra utlandet virker dette som det beste av to verdener. Betaling utføres via Klarna, ønsker man ikke å gi dem kredittkortet så kan man isteden betale med faktura uten at dette koster noe ekstra (14 dager betalingsfrist så her må du enten betale og få refundert senere dersom noe går galt i leveransen, eller gi beskjed før fristen går ut).

Må nevnes at mobil-appen er noe av det mest masete rotet jeg har vært borti, så enten må man avinstallere denne og handle på PC-en eller grave i menyene for å fjerne konstante meldinger om rabatt ditt og rabatt datt. Utover det, så virker dette som en rimelig trygg plass å handle - kreditt-kortet ditt er trygt selv om det får noe slitasje underveis, og med et Norsk kundesenter å klage til så er man ikke redd for å betale for forfalskninger heller.

Erfaringer med DealExtreme (dx.com)

Skrev tidligere et innlegg om handel av rimelige varer med opphav i Kina, men den ble i kjent stil såpass lang at jeg måtte se meg nødt til å dele den opp i flere deler. Omtalt her er nettbutikken DealExtreme (dx.com).

DealExtreme.com

DealExtreme, heretter DX, er en litt mer tradisjonell nettbutikk ved at du handler direkte fra dem så her er det litt mer kvalitetskontroll inne i bildet. Blant de 30-40 produktene jeg har handlet her opp gjennom årene har jeg aldri opplevd problemer, kjøper man tekniske komponenter vil gjerne DX også ha sørget for at grunnleggende dokumentasjon er tilgjengelig på Engelsk. Her betaler du ikke porto og alt er oppgitt i Norsk valuta, så du har oversikten når du nærmer deg 350 kroners-grensen og havner du over så deler du bare opp leveransen i flere ordrer.

DX har også tilgjengelig en del av varene sine på lagre i Europa og disse bli levert langt raskere sammenlignet med å få dem sendt fra Kina, men det er en fordel du betaler for i økte priser.


Erfaringer med AliExpress.com

Skrev tidligere et innlegg om handel av rimelige varer med opphav i Kina, men den ble i kjent stil såpass lang at jeg måtte se meg nødt til å dele den opp i flere deler. Omtalt her er nettbutikken AliExpress.com.

AliExpress.com

Nettstedet lar deg handle alt mellom himmel og jord, så her vil det ikke være produktivt å begynne å nevne kategorier utover at veldig lite du finner her kommer til å være produsert i vesten. Styrken her er at du handler fra tusenvis av små-butikker der alle konkurrerer i å gi deg den beste prisen, som oftest med gratis levering.

Har sikkert handlet noe slikt som 150 varer fra nettsiden, 50 av dem fortsatt i postsystemet en eller annen plass. Handler man for småtterier når det kommer til elektronikk, så kan man ikke forvente at alt fungerer 100% 100% av tiden (så ligg unna det meste som plugger inn i veggen) og det er der muligheten for refusjon kommer inn. Har hatt 3 slike tilfeller så langt, jeg er en relativt kjip jævel så da må man regne med litt svinn - i alle tilfellene har AliExpress refundert kjøpesummen til tross for at ikke selgeren har vært like motivert i alle tilfellene. De fleste jeg har handlet hos vil gjerne markere ned verdiantydningen på pakken samt markerer den som gave, dermed er 350 kroners-grensen sjeldent et problem.  

Dersom du er i faresonen for å handle mer enn du trenger og ofte, så anbefaler jeg å ligge unna mobil-appen ettersom den ofte gir noen prosent ekstra i rabatt - den er også mye enklere i bruk. Verdt å nevne er at de har sin egen versjon av PayPal, AliPay - denne håndterer kundebetaling for rundt 500 000 kinesiske bedrifter så de virker rimelig solid på det de gjør.

The Chinese Connection

(Kilde: Shenzhen, Kina)
Har handlet en del ting fra Kina, mer eller mindre på grunn av at det fungerer rimelig enkelt og greit. Nesten litt for enkelt til tider, men det er vel sånn man ender opp med pakkehaugen slik den vist til høyre her - og det på en helt ordinær onsdag (skamfullt nok har det vært et verre tilfelle)! Tenkte at jeg i den sammenheng skulle notere ned noen ord i forhold til erfaringene mine med ulike nettbutikker.

Grunnleggende netthandelvett

Man må man nesten starte med noen grunnregler når det kommer til netthandel, så her er de jeg kom på i farten:
  1. Aldri gi noen detaljer om kreditt-kortet ditt over e-post eller chat, knapt nok til direkte på nettsiden du handler på med mindre det ikke er annet alternativ (PayPal vil alltid være å foretrekke). Mange ganger vil du få levert varene fra en annen bedrift enn nettbutikken der du handlet varene - det er helt vanlig, men får du problemer bør du alltid kommunisere via nettbutikken der du handlet for å unngå problemer.

  2. Handle på steder du har hørt om tidligere, helst fra bekjente med direkte erfaring eller referanser du vet ikke har noe forhold til plassen. Svindelsider har ofte tilhørende nettsteder med et annet navn der tilsynelatende "ekte" personer skriver om hvor fornøyde de er med produktene (disse selger som oftest helsekost og/eller den nyeste kuren på alt fra kjedsomhet til kreft).

  3. Vær tålmodig! Post fra utlandet tar overraskende lang tid - en pakke fra sendt fra Kina vil i gjennomsnitt ta 30 - 50 arbeidsdager før de havner i postkassen din. Skal ikke bare skylde på postsystemet i Kina her, pakkesporing har til tider inkludert opptil 14 dager på innkommende sortering her i Norge.

  4. Du vil før eller siden motta forfalskninger, erfare at ting forsvinner i posten samt oppleve at postbilen tilsynelatende må ha rygget over pakken en tre-fire ganger. En netthandel med respekt for seg selv vil returnere det du betalte gitt at du opptrer respektfullt og dokumenterer hva som er galt (gjerne med et bilde, det at vi kommuniserer i Norwenglish og de svarer i Chinglish er ikke alltid lett så lett). Både MasterCard og PayPal kan refundere beløpet for deg på samme måte, men sistnevnte vil nok være den enklest.

Let's do some shopping!

Med alt det ute av verden, så la oss se på noen av alternativene for digital shopping i det kinesiske markedet... i egne separate innlegg ettersom jeg ikke klarte å komme til poenget før nå:

fredag 7. april 2017

Myk på utsiden, men hard på innsiden!

(Kilde: postkassen)
Vet ikke om noen la merke til det, men samtidig (+/- noen dager) som at jeg la ut det forrige innlegget så endret jeg strukturen på bloggen. I all hovedsak for å dele den inn i to separate sider, en for de mykere delene av livet (mitt) og en seksjon for de hardere delene av livet.

Den mykere siden vil fokusere på alle de touchy-feely greiene jeg har skrevet om tidligere, med andre ord alt om følelser, bearbeidelse og nevnte følelser og alt sånt vi menn ikke har lov til å ha noe forhold til. Vel, tøffe menn leser sånt også - vi bare hopper over på Wikipedia-artikler om båtmotorer og slikt når noen ser på. Vi leser overhodet ikke skremmende eksakte beskrivelser av oss selv slik som denne (sett bort fra den biten om å føle seg som et egg).

Den hardere siden har mye å kompensere for, med alle de touchy-feely greiene i historikken så må man brette opp ermene og sørge for å inn i alle fall et innlegg om bilmotorer. Kan nesten ingenting om dem, så tror jeg heller må fokusere på gledene ved harde pakker isteden... Hvis du nettopp fniste av det, så er definitivt dette området du skal holde deg innenfor. Uansett, her snakker vi om pakker til jul, geburtsdag og pakker fordi at det er onsdag og jeg bare måtte ha den.

Forsiden vil som tidligere, og som normalt det er på blogger, selvsagt inkludere alt som jeg måtte føle for å trykke publisér på.

torsdag 6. april 2017

Back in Black (Not the Album)

Har latt bloggen ligge en god stund, forrige innlegg var vel den 11. mai 2014 - nesten tre år med andre ord. Hvorfor? Det er noe vanskelig å si noe om, man følte vel egentlig at det ikke var stort mye mer som kunne formidles, grubles over eller på sett og vis ruminere over for en stund. 

Kanskje man kunne skrive noe om at å gruble og det å ruminere over noe generelt sett er synonymer, og dermed blir dobbelt opp i en setning som den forrige? La oss ikke gå i den retningen når sannheten tross alt er at setningen hørtes noe bedre ut med tre eksempler, noe som er en gruppe, fremfor at jeg bare kom på et par ting å slenge inn der.

Hvorfor skrive ned ting i utgangspunktet er det mest sentrale spørsmålet, hvorfor offentlig? 

Alt starter her
Her må man nok finne frem til sin egen sannhet; min er at det å skrive ting har en terapeutisk effekt på sinnet, det hjelper å bearbeide hverdagen og organisere tankene fra dypt fragmenterte elementer - koke det hele ned til noe som i alle fall i skrivende øyeblikk kunne virke til å ha en struktur. Uansett, for meg starter prosessen som en serie relativt ustrukturerte tanker på papir, uavhengig av om det er teknisk design eller eller et innlegg som dette.

Det å legge ting offentlig i sammenheng med en blogg handler mer om følelsen av verdi, vel så mye en følge av det forrige tiårets se-på-meg kultur (selv om jeg selv aldri har hatt noe spesielt positiv forhold den der se-på-meg mentaliteten). Med ordet verdi i denne sammenhengen mener jeg selvsagt ikke verdi i kroner og ører, her menes verdi som i at dersom et innlegg ender opp med å hjelpe, motivere eller støtte noen så var det hele verdt å legge ut.