Viser innlegg med etiketten Carl Gustav Jung. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Carl Gustav Jung. Vis alle innlegg

fredag 14. juni 2013

Betydningen av drømmer

In Dreams av Maleda
For de mer observante av dere, eller det vil kanskje si uhyre spesifikt interesserte av dere som måtte ha studert bildet på innlegget Overflødig kunnskap i noen nærmere detalj så la dere kanskje til og med merke til boken merket Kvinnedrømmer, Mannsdrømmer skrevet av Gerti Senger.

Boken omhandler tolkninger av drømmer og bokens første innhold ble sikkert skrevet for snart tre tiår siden, men tror ikke den menneskelige natur har forandret seg nevneverdig siden den gang. Vi har riktignok langt mindre kontakt med våre indre følelsesliv enn noensinne ettersom at måter å distrahere seg fra vanskelige ting er om ikke annet tilgjengelig i nesten ubegrensede mengder, noe som sikkert kun betyr at når sammenbruddene kommer så er de sikkert merkbart kraftigere og får langt sterkere virkninger. Nok om det, over til den delen med drømmene.

Mye av det som står i boken er basert på arbeidet opprinnelig utført av Carl Gustav Jung, som igjen baserte på mye av sitt arbeid på det utført av Sigmund Freud. Jung var opprinnelig en student av Freud, og ulikhetene i hvordan de så på drømmenes verden førte i sin tid til mye vondt blod mellom dem. Freud mente at alle drømmer essensielt var bedrag ment for å føre drømmeren bak lyset, og hadde alltid sitt opphav i seksuelle undertoner med grunnlag i opplevelser som barn. Jung mente derimot at dette var fryktelig begrenset og kom heller opp med teorien om at drømmene på sin side måtte tolkes ut fra hvilke inntrykk de gir drømmeren ut fra deres egne synspunkt - det ga ikke mening at vi skulle drømme om ting vi aldri hadde hørt om eller selv forsto på et eller annet nivå.

Personlig så mener jeg at Jung har mest rett i denne sammenhengen i og med at ting sjeldent er så enkelt som det Freud får det til å høres ut - vet selvsagt at vi mennesker nærmest kommer ferdig programmert med troen om at kompliserte spørsmål alltid har kompliserte svar til tross for at svarene som oftest er rett nedenfor nesen vår, vel bakom nesen i dette tilfellet da. Jung tar rett og slett utgangspunkt i at vi er forskjellige fra hverandre og selv vi menn har da en og annen tanke som ikke omhandler sex, hvordan å få sex eventuelt hvor man finner en egnet partner å gjøre dette sammen med. Denne bloggen er nærmest skriftlig bevis på at jeg fra tid til annen har andre tanker, var vel å merke ingen kvinner i rommet da mesteparten ble skrevet så skal uansett ikke være for bastant i mine uttalelser.

Tolkning av drømmer i henhold til Jungs teorier er for det første at alt og alle som er en del av drømmen er representasjoner av deg selv i en eller annen form, uavhengig om de er basert på en person du kjenner eller en gjenstand du ser daglig. Jevnt over så har vi mennesker en del kjente likhetstrekk i forhold til hvilke egenskaper vi tildeler ting og situasjoner uten å nødvendigvis tildele dem så altfor mye mening på et bevisst nivå, disse tingene omtales ofte som drømmesymboler og ofte er disse såpass generelle at de betyr tilnærmet det samme.

Death av 2Dark

Selv om mange av symbolene om dagen kan virke som å ha en helt spesifikk tilknytning og en merkelapp som noe negativt er det ikke sikkert at den i drømmene vil ha det. Eksempelvis vil en drøm om noe så deprimerende som død og begravelse tilsynelatende virke negativt så er døden som oftest bare metaforisk i forhold til planer som gikk i vasken, en personlig oppfatning som byttes ut eller rett og slett at en ny fase i livet ditt innledes.

En slik bok som den jeg overtok for en billig penge inneholder et kort og greit drømmeleksikon der man kan slå opp i hva de vanligste symbolene betyr, og dermed samtidig få en enkel tolkning av hva det kan bety. Selvsagt så kan en drøm bare være et minne og ikke bety så veldig mye helt isolert sett ved å bare være sinnets måte å prosessere en hendelse, poenget er uansett å komme frem til hva du selv mener drømmen din betyr - det er det til syvende og sist du selv som kan svare på!

fredag 10. mai 2013

Og hvilken type er så du?

Den siste tiden har jeg skrevet noen små tekster som omhandler personligheten i generelle trekk samt elementene som utgjør personligheten sett ut fra fra systemet originalt skissert av psykologen Carl Gustav Jung. Innlegget styrker og svakheter omhandler hvordan man finner sine sterkeste punkter og eventuelt hvordan man skal gå frem for å kompensere for de svakere av dem,. en personlighetstest kan hjelpe deg med å identifisere dem.

105, av TheUnforgiving

Selve testene finnes i nesten alle former og fasonger fra fullstendig ubrukelig til skremmende eksakt, alt etter hvor gjennomsnittlig du måtte føle deg på et gitt tidspunkt. De fleste av dem ser ut til å på en eller annen måte være basert på Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) som igjen er basert på nettopp arbeidet fra Jung.

Testene vil generelt sett spørre deg en del spørsmål designet for å avdekke de ulike mekanismene du benytter deg av når du svarer. For oss nordmenn så må nok noe av dette tas med en klype salt ettersom kulturelle forskjeller gjerne kan føre til endringer i materialet, men for de som ikke har noen peiling vil det uansett være en indikasjon samt muligens en bekreftelse for de som allerede vet hvordan de er satt sammen. 

Resultatet vil være en serie på fire bokstaver der hver av dem representerer motstående faktorer som forøvrig kan være alt fra svakt til sterkt dominerende, så i tillegg til at alt dette uansett representerer underbevisste preferanser så er det godt mulig at man heller vil identifisere seg selv med et annet resultat. Betydningene i en forholdsvis oversatt form er som følger:

En interessant fun fact er at Jung i sin tid ble tilbudt å ta den samme testen, men han avslo med begrunnelse i at han trengte ingen bekreftelse for å vite hvem han var. Det å vite hvem man er er et forholdsvist vanlig trekk hos en introverte personer ettersom vi er tilbøyelig til å leve ut livet i våre egne tanker, og har man ikke allerede tenkt over spørsmålet så har vi likevel ingen frykt for å finne det ut.

En relativt enkel og forståelig test er tilgjengelig via www.humanmetrics.com, men dersom du finner at tålmodigheten din ikke er tilstrekkelig for å svare ja eller nei på 72 spørsmål så kan du ta en enda enklere og langt mer unøyaktig test via piratemonkeysinc.com. Bedre beskrivelser av de ulike trekkene som vanligvis er assosiert med de ulike resultatene kan du finne på nettsiden www.personalitypage.com.

Så, hvem er du og lærte du i så fall noe om deg selv?

onsdag 8. mai 2013

Styrker og svakheter

www.best-tshirts-ever.com
Med de siste dagenes innlegg omhandlende det å finne ut hvordan man selv fungerer i forhold til ulike omstendigheter, basert på trekkene som på en måte kan sies å definere vår personlighet. Gjennom gjennomgang av elementer av personlighet så har vi sett på fire par av mentale funksjoner og mekanismer assosiert med tankearbeidet originalt utført av Carl Gustav Jung.

En av tingene i alle fall jeg oppdaget relativt raskt er at blant alle disse definisjonene så er det bruk av mange ord som vi gjerne bruker om hverandre uten å tenke over at de er forskjellig, rett og slett fordi vi selv vil underbevisst foretrekke den ene over den andre. En personlighetstest vil generelt sett søke å identifisere hvordan man tenker ved å stille en serie spørsmål og vil dermed peke ut hvor man havner på skalaen mellom de ulike motstående definisjonene.

Tydelig markering i den ene eller den andre retningen betyr ikke nødvendigvis at man mangler evner, bare det at man er konsistent i måten man fungerer på og dermed kan være bedre trent i visse aspekter av seg selv. Jeg tenker det som sådan at jeg er høyre-hendt, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg er ute av stand til å plukke opp et vannglass og drikke av det med venstre-hånden dersom glasset står på den siden. Skal jeg skrive noe for hånd så vil jeg instinktivt plukke opp pennen med høyre hånd og ikke tenke noe over det - jeg kan velge å skrive med venstre, om enn i praksis svært sakte og mer enn litt ukomfortabelt så går også det greit selv om det etter noen uker sikkert ikke lenger ville vært noe problem.

Så hvis hele poenget bare er å finne ut hvordan vi foretrekker å gjøre ting, eller det vil si måten hjernen vår er programmert til å reagere når vi selv ikke helt er tilstede, enten vi mentalt gjennomsøker referanser gjennom vår egen historie eller legger planer for fremtiden. Hvor enn du befinner deg nå, uavhengig av om det er på jobb eller skole, så kom du deg dit på en eller annen måte, men hvordan kom du deg dit? Mest trolig med bil, buss eller tog, men husker du spesifikt selve reisen og alle de forskjellige avgjørelsene du tok for å navigere deg dit, eller antar du bare at du tok dem i og med at du ikke lenger er hjemme? Kan du ikke svare med 100% sikkerhet var du mest trolig ikke ved roret selv, og det var dine underbevisste prosesser som håndterte oppgavene for deg - mønstret disse opererer på avslører du enkelt gjennom testene.

www.demotivationalposters.org

Gitt at de fleste måter å løse en problemstilling gjerne har sine bakdeler og fordeler i likhet med evnene våre så er det å være bevisst hvor vi er sterkest en definitiv fordel som må tas inn i betraktningen, men like fullt så vet man samtidig at ved å vite om sine iboende svakheter så kan man spesifikt velge å kompensere for dem etterhvert som situasjonene tillater det.

Personlig så har jeg en tilbøyelighet for å basere meg på ren kald og hard logikk fremfor følelsene mine i de fleste sammenhenger, og selv om de er der så er de sekundære funksjoner. Det å vite at det er slik jeg fungerer gir meg den bevisstheten til å gjenkjenne situasjoner der dette ikke er den beste måten å håndtere noe på, og prøver dermed spesifikt å legge fra meg den logiske tankegangen - enkelte ganger trenger vi mennesker bare noen som er villig til å lytte, og ikke noen som kan analysere situasjonen og foreslå en passende løsning.

Andre siden av medaljen er selvsagt den at en personlighetstest kan være direkte missvisende i og med at kulturene våre er svært varierende - en person kan faktisk ende opp på forskjellige ender av skalaen ved å ta en britisk fremfor en amerikansk test! Hvis du tok testen og fant ut at jobben du hadde ikke var en av de anbefalte for personlighetstypen din, ville du da begynt å lure på hva som er galt?

Kanskje, kanskje ikke. Uansett så handler alt om tilbøyeligheter for hvordan vi reagerer ubevisst, og ved å være bevisst i både opptrening og bruk av spesifikke mekanismer så er det ingenting i veien for at vi ikke kan finne en løsning for å bli akkurat det man ønsker å bli. Vil kanskje ikke være den letteste veien til en lønnsslipp, men med vilje finner du en løsning uansett - ofte gjennom å være bevisst sine svakheter og så arbeide med dem. Om mulig, planlegg slik at du samtidig får fullt utbytte av dine egne styrker.

Sammensetningene gjør oss ikke bedre eller dårligere, bare annerledes!

fredag 3. mai 2013

Kilde for energi

Center of Power, av ImagineAMatrix
Den første kategorien av preferanser opprinnelig skisser av Carl  Gustav Jung for bruk ved definisjon av en persons personlighet er det som i gårsdagens innlegg, elementer av personlighet, ble beskrevet som Energi med preferansene ekstroversjon – introversjon. Personlig vil jeg heller kalle det å finne frem til ens egen kilde for energi.

Den opprinnelige beskrivelsen legger føringer i forhold til at man har en grunnleggende forståelse for hva det vil si å ha en tilbøyelighet i forhold til ekstroversjon (ekstraversjon i en del av litteraturen), introversjon eller noe midt mellom, en ambivert. I korte trekk så vil det si at tankemønstret hos en ekstravert person vil være fokusert rundt ting, mennesker og handlinger som essensielt vil være eksternt fra dem selv mens en introvert person sitt fokus vil være mer orientert rundt konsepter og refleksjon og refleksjon over impulser.

Innleggets tittel er intensjonelt valgt ut fra at en person med en markant tilbøyelighet for enten ekstoversjon eller introversjon vil finne at man skaper energi og essensielt forbruker energi på direkte motsatt måte. En introvert person vil generelt sett bygge sin egen energi ved å tilbringe tid i ro med muligheter for refleksjon og vil isteden forbruke energi ved å håndtere mer eksterne faktorer slik som å eksempelvis omgås med andre folk. Motsetningen i form av en ekstrovert person vil bygge energi ved utførelse av handlinger og essensielt omgås med andre folk, men vil forbruke energi ved refleksjon.

Et interessant aspekt ved denne tilbøyeligheten er at til tross for at 25-50% av oss er introvert, avhengig av hvilken kilde man baserer seg på, så er store deler av samfunnet i dag bygd opp for å støtte opp om og essensielt stimulere til ekstroversjon. Mye av dette er nok vår evne til å filtrere ut de mer stille elementene i bakgrunnen dersom det er en essensielt støyende og urolig person i forkant, og selv om beskrivelsen muligens kan høres noe ondsinnet ut så er det mer slik erfaringen vil være sett fra en introvert persons synspunkt.

Det å selv vite hvor man finner sitt egen kilde for energi kan være bemerkelsesverdig vanskelig å svare på dersom man aldri selv har brukt noen måter på å se etter den, men sett bort fra en mer grunnleggende personlighetstest så er det en del enkle kjennetegn man kan se etter.

Dersom et barn klager på at det er vanskelig å få utført oppgavene det er blitt satt til å gjøre på skolen på grunn av støy i rommet, men ikke har det samme problemet hjemme på rommet sitt så vil jeg si du mest trolig har med en liten introvert person å gjør - her er det bare å starte abonnementet på Illustrert Vitenskap først som sist. Forvent samtaler om alt fra livets små finurligheter til de helt store slik som meningen med livet.

Som voksen er det enklere å svare på spørsmålet, og det primære tegnet jeg selv fant å være mest forståelig er hvordan man tenker etter å ha kommet inn døren hjemme etter en hard og utfordrende dag på jobb eller skole. Er den første tanken din at nå skal det være deilig å sette seg ned i godstolen med en god kopp kaffe og bare slappe av så er du mest trolig en introvert person. Hadde du derimot startet kvelden med å sjekke telefonen for så å avgjøre hvem man kunne ringe for å få luftet tankene dine rundt dagen din så er du mest sannsynligvis av en ekstrovert orientering. En morsom detalj er at det vi som oftest gjerne vil referere til som sladder mer ofte enn noe annet vil fenge ekstroverte personer mens en introvert sjeldent oppfatter poenget, rett og slett fordi det ikke er spesielt mye håndfast lærdom å trekke ut av fortellingene - gjett hvilke kjønn som vil ha sin overvekt innenfor disse to retningene!

Office Gossip, av paperlait

Leser for tiden en interessant bok om det å finne sin plass i samfunnet med utgangspunkt i en introvert natur - ikke fordi man nødvendigvis har noen aversjon mot å omgås folk, men heller det å bli mer komfortabel rundt det å håndtere de situasjonene som oppstår. Kommer garantert tilbake til temaet etter hvert som jeg får lest litt mer av materialet.

torsdag 2. mai 2013

Elementer av personlighet

I gårsdagens innlegg kom det frem noen fabuleringer rundt et svært overfladisk blikk på ideene til Carl Gustav Jung angående oppbygningen av det som essensielt utgjør vår personlighet, og det han kom frem til var da fire sett med motstående preferanser som kunne brukes til å beskrive den vi er.

Teknisk sett så presenterte han kun de tre første av dem og ikke den siste som forøvrig ble lagt til en god stund senere, men grunnlaget var i det minste lagt for at man skulle kunne grave i sitt indre på en måte som muligens skulle kunne bli presentert ut fra en mer forståelig skala. I alle fall dersom man har lest en bok om psykologi, men det har ikke jeg så da har jeg i det minste unnskyldt eventuelle grove feiltolkninger med ignoranse ovenfor materialet.

På et relativt urelatert tema hvis man skulle trekke knytninger til fysikken, datamaskinen og elektronikkens verden så vet vi at informasjon lagret på minnemoduler faktisk fører til økt spenning i en komponent, og som et resultat av dette så øker den faktisk en mikroskopisk mengde i vekt. Grunnen er rett og slett den at til tross for at data lagres som 0 og 1 så er de essensielt basert på spenninger litt over null sammenlignet med en merkbar høyere spenning for å representere det motsatte, og som et resultat har den litt høyere tiltrekningskraft til jorden.

Hva i Guds navn dette skulle ha med oppbygningen av en personlighet å gjøre er noe så enkelt som at  likhet med hjernen vår så er det ikke noe som direkte vises på utsiden, og selv med den beste blenderen på markedet så ville vi fortsatt ikke funnet hverken et eneste atom data eller snusk - muligens jeg generaliserer når det gjelder sistnevnte, men jeg er da mann og det er strengt tatt mulig at både hjerne og harddisk inneholder i alle fall litt, om enn kun informasjon fra et besøk på dagbladet.

Plug and Play, av s4yo
Dessverre stopper likhetene mellom hjernen og harddisken når man kommer til mulighetene for å bare hente ut informasjonen ved å bare koble til et par ledninger. Ledninger, som hadde de i det hele tatt eksistert for denne typen bruk ville de utvilsomt vært litt for korte eventuelt hadde havnet i søpla et halvt år siden fordi man aldri igjen ville få bruk for dem. Må nesten bare heller krype til korset og ta en titt på de allerede flere ganger nevnte kategoriene av preferanser som visstnok skal definere hvem vi er:
Veeeel... Dette så jo enkelt ut, gjør det ikke? Jeg vet at de fleste av disse ordene mest trolig står i ordboken, men når det kommer til å tolke to motstående punkter forskjellig når vår indre måte å fungere på kun er basert på vår egen virkemåte og essensielt bare er sånn vi er fremfor å være noe vi aktivt tenker over i noen som helst form. Følg med videre på min ferd ut på enda dypere vann uten både flytevest og den så altfor nødvendige retningssansen alle andre enn meg ser ut til å ha fått utdelt.

onsdag 1. mai 2013

Personlighet

Carl Jung (Kilde: Wikipedia)
Personlighet er for det meste ikke noe man er født med selv om nedarvede egenskaper definitivt legger føringer for den typen personlighet man vil være tilbøyelig for å utvikle, men som så mye annet her i livet som skjer sakte så er det en av de tingene man ikke tenker så mye over før den bare er der. Miljøet har selvsagt mye det skulle sagt om den saken, og uavhengig om det utelukkende var en god eller en dårlig ting så er det det livet man kjenner inntil man vender blikket utover mot verden igjen.

Vi har nok alle våre styrker og svakheter som vi trekker på for å løse eventuelle problemer som vi måtte ende opp med i livet, og det er vel kanskje når det kommer til løsningen at vi vil skille oss ut. Der en person ville foretrekke å utføre eventuelle matematiske kalkulasjoner selv så ville kanskje en annen person heller velge å bare ringe en venn med bedre kjennskap til området. Begge vil mest trolig ende opp med et svar med potensiale for å være korrekt - forskjellen er vel kanskje det at den ene av dem har noen andre enn seg selv å skylde på..

Skal man definere seg selv ut fra ens egen referanseramme så er det mulig at det hele blir enten diffust eller rett og slett bare feil - rett og slett fordi at vi til syvende og sist kun kjenner en person fra ende til annen, det vil si seg selv. De fleste gjør vel egentlig ikke det en gang, så muligens et utgangspunkt som ikke en gang har vært i nærheten av å sniffe på et objektivt synspunkt.

Kanskje like greit vi bor i en verden der de fleste store tankene allerede er blitt tenkt ut og formalisert av langt mer hardtslående kalibre enn dessert-generasjonen jeg selv er en del av - mer spesifikt i forhold til temaet så bør man sikkert trekke frem en kar med navn Carl Gustav Jung i og med at han på begynnelsen av forrige århundre brukte en god del tid på spørsmålet om hvordan man skulle definere en personlighet. I 1921 publiserte han sine første tanker om temaet, og for å gjøre en kort historie enda lenger så kom han opp med fire sett psykologiske preferanser som i grove trekk skiller oss fra hverandre.

Hvert av disse settene setter to motstående egenskaper opp mot hverandre, og våre egne preferanser i forhold til hvilke av disse vi foretrekker å bruke gir en god indikasjon på hvordan vi fungerer i praksis. Preferansen tilsier kun hva vi selv foretrekker og vil som oftest være mest trent i forhold til bruken av, men på samme måten som at de fleste av oss kan sies å være høyrehendt så er ikke det enstydig med at vi er ute av stand til å bruke den venstre hånden til noe som helst. Usikker på hvordan det hele forløper seg i forhold til den psykologiske siden, men i forhold til det å eksempelvis lære seg å skrive med begge hender så var dette lenge assosiert med forventninger om økt intelligens - i dag viser forskning heller det motsatte i og med at man trener opp begge hjernehalvdeler til å utføre de samme oppgavene fremfor å la dem spesialisere seg.

Stan S. Stanman, fra Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

En ting som er verdt å spesielt legge merke ved er at preferansene sjeldent er så konsistent som å si at vi utelukkende er det ene på bekostning av det andre, men heller etter situasjon og omstendigheter heller vil ligge en plass mellom dem. Eksempelvis i forhold til det å være introvert kontra ekstrovert så ville en 100% introvert person være i koma mens andre siden av skalaen igjen ville tilsvart en manisk bruktbilselger på heroin, litt som Stan med andre ord.

Med andre ord er personligheten din hva enn som vokste frem mens du var opptatt med helt andre ting, og for å klare å definere noe konsist ut fra det hele må vi nesten ta en titt på hva de spesifikke kategoriene Jung kom opp med egentlig er for noe.