lørdag 17. februar 2018

ZX Spectrum og overgangen til kompositt

Husker du den gamle antenne-kabelen man måtte plugge inn i TV-en, den som egentlig ble brukt til antennen? Du vet, den man måtte nappe ut for å bruke Commodore-en (kabelen til venstre i bildet)? Vel, den var og er rimelig forferdelig i bruk i og med at alt av støy plukkes opp og forstyrrer stabiliteten av bildet - spesielt på relativt moderne TV-er som strengt tatt ikke er laget med analoge signaler som noe annet enn en ettertanke. Vet ikke om deg, men har liten tro på at min neste TV i det hele tatt kommer til å ha noe slikt ettersom de siste TV-sendingene forsvant for omtrent et år tilbake.

Løsningen for ZX Spectrum-maskinen min er å gå over til kompositt, det vil si den vanlige gule saken til høyre på bildet. Fortsatt analogt selvsagt, men det er i det minste et langt renere signal som man forhåpentligvis også noen år fremover skal kunne koble til TV-en. Hvis ikke så må jeg se på muligheten for en Analog til Digital konverter slik som Framemeister eller noe tilsvarende, men først må Kineserne komme på banen og lage meg et alternativ jeg har råd til - har lite lyst til å måtte ta opp lån for å koble noe til TV-en!

Første steg, som alt annet er selvsagt å åpne opp maskinen - RF-modulatoren er den metalliske firkanten øverst til venstre på hovedkortet. Man kan selvsagt velge å fjerne alt av innmaten på denne, men foretrekker å gjøre innhoggene så små som mulig. Lokket på denne er det bare å røske av, forsiktig selvsagt! Legges så til side.


Det eneste man trenger av komponenter for å gjennomføre endringen er en enkelt 100uF kapasitatorer med en spenningstoleranse på 16v eller over, har man ikke noe slikt så kan man potensielt kunne komme seg unna med en enkelt ledning. Har ikke testet denne modifikasjonen uten kapasitatoren, men fraværet av den skal visstnok skape problemer med å få et stabilt signal på nyere TV-skjermer så sikkert en god ting å gjøre det da!

Uansett, tilbake til modifikasjonen... På siden av RF-modulatoren har man tre punkter man kan tre kabler gjennom, den som er nærmest pluggen har ikke vært benyttet før og det er denne vi skal bruke videre. Ledningen i midten er lederen for kompositt video som går inn i regulatoren - denne skal klippes av og bøyes unna for å unngå eventuelle kortslutninger, men noter deg hvor denne kom fra på PCB-en siden det er på dette punktet vi skal lodde på den positive siden av kapasitatoren.

Den nederste lederen kobler 5v inn i modulatoren, men i og med at denne ikke skal benyttes mer så klippes denne ledningen vekk. Bøyes også eventuelt unna slik at denne ikke kommer i kontakt med noe senere.

Øverst til venstre i selve modulatoren kan man se en resistor montert stående, lederen til denne er koblet på senter PIN-en for pluggen. Klipp av koblingen mellom disse to, bøy resistoren bort slik at denne eventuelt ikke lenger er i stand til å komme i nærheten av pluggen.

Vi har allerede indikert hvor pluss-siden av kapasitatoren skal gå, så da må vi finne ut hvor den negative siden skal gå (den siden som har stripen). Denne bøyes til slik at den negative lederen går gjennom det øverste hullet i modulatoren, deretter tres den gjennom hullet i senter PIN-en av pluggen og loddes fast der. Ikke det helt enkleste å forklare, men burde gå greit hvis man sammenligner opp mot bildene nedenfor. Med ledningene på plass så er det bare å sette på lokket igjen, muligens med en lapp slik at man husker på at maskinen nå har et video-signal basert på kompositt og ikke RF som tidligere.


Nå som endringen er utført så er det bare å arkivere den gamle RF-kabelen, den kommer du ikke til å ha noe behov for lenger. Resultatet er fortsatt ikke helt perfekt, men med tanke på at Sinclair Research gjorde alt de kunne for å holde kostnadene minimale så tror jeg dette er så langt som man egentlig er i stand til å komme uten å eventuelt prøve å restaurere en antikk CRT-TV. Som man kan se fra innlastingen av Starbike, så er bildet helt dønn solid - til tross for 10-kroners kabelen jeg har koblet til SCART-adapteren jeg fant bakerst i en roteskuff!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar