fredag 12. mai 2017

RC2014 Basic

RC2014 er datamaskin jeg har brukt en del på å bygge og studere virkningsmåten til den siste tiden, for mer informasjon om maskinen i seg selv se introduksjon. Basic var det de fleste av oss utover 70 og 80 tallet kjente som operativsystemet på maskinene, men i realiteten så var det egentlig et programmeringsspråk for hvordan man arbeider med maskinen.

Basic

Den etter hvert mest kjente versjonen av Basic er utvilsomt Microsoft Basic i og med at denne på det tidspunktet var en av de mer rimeligere av alternativene - til og med Apple 1 og 2 kjørte MS Basic!

Basic kan ikke sies å være en oppfinnelse fra fra Microsoft sin side, Bill Gates selv implementerte implementerte en egen versjon av rutinene i henhold til spesifikasjonene utviklet ved universitetet Dartmouth på slutten av 60-tallet - for den langt mer komplette historien se denne artikkelen. MS utgaven fokuserte på hjemmedatamaskinene som ble tilgjengelig fra slutten av 70-tallet mens den opprinnelige utgaven opptil da hadde fokusert på stordatamaskinen.

Til tross for at det hele virker noe arkaisk og til tider vanskelig å forstå, så var utgangspunktet for systemet et ønske om å lage et system som alle skulle være i stand til å skrive og forstå uten en doktorgrad innenfor relevante fag. Her må man huske på at sammenligningen da var sett opp mot systemer der man lastet inn data ved å flippe brytere og lese av svar i form av opplyste serier av lyspærer, innlesing av data via hullkort og utskrift på papir var fortsatt relativt moderne.

Basic la opp til å skrive inn operasjoner ved bruk av tastatur og så å kunne få resultatene direkte ut på skjermen, langt mer brukervennlig og manualen på noen få sider fulgte med datamaskinen. Mitt første møte med MS Basic var via Commodore 64-maskinen jeg hadde som liten, og den fikk jeg til å gjøre enkle ting selv om jeg fortsatt var for ung til å starte på skolen.

NASCOM Basic v4.7

NASCOM versjonen er en porting av MS Basic for bruk på Z80-baserte datamaskiner slik som RC2014-maskinen jeg har, noe som vil si at brøkdelen av et sekund etter å ha slått på maskinen så kan man begynne å bruke den. Skjermbildet nedenfor viser oppstarten av systemet samt et eksempel der man bruker PRINT-kommandoen for å skrive ut en tekst på skjermen.


I utgangspunktet litt fryktinngytende for selv dagens ferske IT-teknikere i og med at alt er tekstbasert, men det er tross alt ikke den svarte magien man husker fra tiden da jeg fortsatt ikke hadde lært bokstavene. Den komplette manualen til NASCOM Basic var tross alt kun på 31 sider, inkludert introduksjon, innholdsfortegnelse og forside - den er til og med tilgjengelig på Internett.

Praktisk eksempel

Det er egentlig ikke spesielt interessant å skrive ting ut til skjermen, så et mer praktisk anvendelig eksempel er gjengitt nedenfor. Dette skriptet skriver ut innholdet av de 88 første minneadressene, og var noe jeg laget for å lese ut den første delen av ROM på maskinen.

10 FOR I=0 TO 10
20 PRINT I*8;":";
30 FOR B=0 TO 7
40 PRINT PEEK(I*8+B);
50 NEXT B
60 PRINT
70 NEXT I
Hver av linjene skrives inn som skrevet, numrene foran angir rekkefølgen disse skal utføres i og vil lagre dem uten å kjøre disse direkte. Systemene hadde ikke noen editor i tradisjonell forstand, derfor var det lurt å legge inn hopp i numrene slik at man kunne angi noe mellom linjene - benytt samme nummer for å korrigere linje.

Kommandoen list lister ut programmet slik det er skrevet inn så langt, er man fornøyd så kan man kjøre det ved bruk av kommandoen run.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar