fredag 3. mai 2013

Kilde for energi

Center of Power, av ImagineAMatrix
Den første kategorien av preferanser opprinnelig skisser av Carl  Gustav Jung for bruk ved definisjon av en persons personlighet er det som i gårsdagens innlegg, elementer av personlighet, ble beskrevet som Energi med preferansene ekstroversjon – introversjon. Personlig vil jeg heller kalle det å finne frem til ens egen kilde for energi.

Den opprinnelige beskrivelsen legger føringer i forhold til at man har en grunnleggende forståelse for hva det vil si å ha en tilbøyelighet i forhold til ekstroversjon (ekstraversjon i en del av litteraturen), introversjon eller noe midt mellom, en ambivert. I korte trekk så vil det si at tankemønstret hos en ekstravert person vil være fokusert rundt ting, mennesker og handlinger som essensielt vil være eksternt fra dem selv mens en introvert person sitt fokus vil være mer orientert rundt konsepter og refleksjon og refleksjon over impulser.

Innleggets tittel er intensjonelt valgt ut fra at en person med en markant tilbøyelighet for enten ekstoversjon eller introversjon vil finne at man skaper energi og essensielt forbruker energi på direkte motsatt måte. En introvert person vil generelt sett bygge sin egen energi ved å tilbringe tid i ro med muligheter for refleksjon og vil isteden forbruke energi ved å håndtere mer eksterne faktorer slik som å eksempelvis omgås med andre folk. Motsetningen i form av en ekstrovert person vil bygge energi ved utførelse av handlinger og essensielt omgås med andre folk, men vil forbruke energi ved refleksjon.

Et interessant aspekt ved denne tilbøyeligheten er at til tross for at 25-50% av oss er introvert, avhengig av hvilken kilde man baserer seg på, så er store deler av samfunnet i dag bygd opp for å støtte opp om og essensielt stimulere til ekstroversjon. Mye av dette er nok vår evne til å filtrere ut de mer stille elementene i bakgrunnen dersom det er en essensielt støyende og urolig person i forkant, og selv om beskrivelsen muligens kan høres noe ondsinnet ut så er det mer slik erfaringen vil være sett fra en introvert persons synspunkt.

Det å selv vite hvor man finner sitt egen kilde for energi kan være bemerkelsesverdig vanskelig å svare på dersom man aldri selv har brukt noen måter på å se etter den, men sett bort fra en mer grunnleggende personlighetstest så er det en del enkle kjennetegn man kan se etter.

Dersom et barn klager på at det er vanskelig å få utført oppgavene det er blitt satt til å gjøre på skolen på grunn av støy i rommet, men ikke har det samme problemet hjemme på rommet sitt så vil jeg si du mest trolig har med en liten introvert person å gjør - her er det bare å starte abonnementet på Illustrert Vitenskap først som sist. Forvent samtaler om alt fra livets små finurligheter til de helt store slik som meningen med livet.

Som voksen er det enklere å svare på spørsmålet, og det primære tegnet jeg selv fant å være mest forståelig er hvordan man tenker etter å ha kommet inn døren hjemme etter en hard og utfordrende dag på jobb eller skole. Er den første tanken din at nå skal det være deilig å sette seg ned i godstolen med en god kopp kaffe og bare slappe av så er du mest trolig en introvert person. Hadde du derimot startet kvelden med å sjekke telefonen for så å avgjøre hvem man kunne ringe for å få luftet tankene dine rundt dagen din så er du mest sannsynligvis av en ekstrovert orientering. En morsom detalj er at det vi som oftest gjerne vil referere til som sladder mer ofte enn noe annet vil fenge ekstroverte personer mens en introvert sjeldent oppfatter poenget, rett og slett fordi det ikke er spesielt mye håndfast lærdom å trekke ut av fortellingene - gjett hvilke kjønn som vil ha sin overvekt innenfor disse to retningene!

Office Gossip, av paperlait

Leser for tiden en interessant bok om det å finne sin plass i samfunnet med utgangspunkt i en introvert natur - ikke fordi man nødvendigvis har noen aversjon mot å omgås folk, men heller det å bli mer komfortabel rundt det å håndtere de situasjonene som oppstår. Kommer garantert tilbake til temaet etter hvert som jeg får lest litt mer av materialet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar