onsdag 19. april 2017

RC2014 Klokke

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.

Klokke

Dette er en relativt enkel komponent, men merk her at denne både implementerer en enkel krets for reset i tillegg til å være klokken for prosessoren. Klokken i denne sammenhengen benyttes for synkronisering av signaler mellom ulike integrerte komponenter (deriblant seriell IO), ikke klokke i tradisjonell forstand (disse refereres til som en RTC-krets). Opprinnelig dokumentasjon på http://rc2014.co.uk/modules/clock/.

Kretsen består av en 7,3728 Mhz krystall som ved hjelp av to kapasitatorer, 22 pF, skaper en svingning i det elektriske signalet. 74HCT04 benyttes for fjerne ujevnheter i signalet slik at vi får en tilnærmet ren firkantkurve. Resistorene benyttes for å sette et øvre og nedre tak for signalet som benyttes.

Reset-kretsen er også inkludert på dette kortet, denne vil sørge for å nullstille prosessoren og eventuelle andre tilkoblede integrerte kretser i maskinen. Z80-prosessoren benyttet av RC2014-maskinen benytter dette signalet, men i og med at denne funksjonen er aktivt lavt så dras signalet høyt gjennom pull-up resistor. Når knappen trykkes ned kortsluttes kretsen til jord, dermed dras signalet lavt. Den samme kretsen er også duplisert på hovedkortet, se RC2014 Backplane.

Har ikke tidligere montert resistorer on-end slik som det forventes her, se bilde nedenfor. Fant ut at den enkleste måten å få dette til å se pent ut, sånn for oss perfeksjonister mellom, er å bøye lederen rundt kroppen av en annen resistor. DIP-modulene vil ha en markering både på komponenten og PCB-en for hvordan orienteringen skal være, på den måten unngår man å svi kretsen ved å sette dem inn feil vei.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar