torsdag 20. april 2017

RC2014 Backplane

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.


Backplane-8

Denne modulen kan så lenge man fokuserer hardt på det kalles maskinens hovedkort, bare ikke i den grad vi funksjonsmessig tenker på dem i dag - alt etter ønsket oppsett vil kortet potensielt kunne benyttes uten en eneste aktiv komponent. Det har 8 spor for bruk av RC2014 moduler, de tilsvarende pin-ene på hver slot er koblet sammen slik at hver av disse potensielt sett kan kommunisere over de samme kablene.

RC2014 kommer i utgangspunktet med hovedkort for 5 spor, men kan oppgraderes til 8 for et tillegg i prisen. Selve maskinen i seg selv trenger 5 spor for å fungere, så denne konfigurasjonen etterlater ikke rom for andre tilleggs-moduler - enten disse er kjøpt inn i tillegg eller er noe man har laget selv.

Alternativer for montering

Bildet under viser modulen slik jeg valgte å montere den, men det er god del alternativer man bør vurdere i denne sammenhengen.


Reset

Denne kretsen, den samme kretsen er også duplisert på klokke-modulen (se RC2014 Klokke for detaljer). I utgangspunktet er dette praktisk gitt at man kommer til å benytte maskinen slik den, personlig har jeg noen noenlunde fjerne tanker om å en dag bygge en 6502-basert maskin med utgangspunkt i det samme kortet - 6502-prosessoren i seg selv krever en noe mer sofistikert metode for å gjøre dette, det å ha kretsen tilstede her vil da bli en potensiell feilkilde.

Med andre ord, skal du benytte modulen i sammenheng med andre typer prosessorer så anbefaler jeg å droppe knappen samt tilhørende resistor.

Strømplugg

Manualen var ikke helt forståelig på hvordan man skulle koble disse tingene sammen, men den nevner muligheten til å sette inn en LM7805-strømregulator samt noen uspesifiserte elektrolytiske kapasitatorer i posisjon C1 og C2 (en gjetning basert på Google, tilsier 100uF og 10uF). Dette gjør at man kan plugge inn noe med spenning fra 7V til 25V.

Selve maskinen i seg selv opererer med utgangspunkt i 5V, noe som er det samme vi benytter for alt av ladere til mobiltelefoner og lignende. Gitt at regulatoren alltid vil ha et spenningsfallet, det er det som gjør at vi må ha en spenning på minimum 7V for at LM7805-regulatoren skal være i stand til å regulere den ned til 5V. Gitt mobilladeren som strømkilde ville vi dermed endt opp med å sløse med strøm for å regulere fra 5V til eksempelvis 12V, for så å regulere denne ned til 5V igjen.

Dette løses ved at man dropper å montere disse komponentene, men heller lodder på en 2-pin header som så jumperes for å indikere at det som kommer inn er ren 5V. Risikoen er selvsagt at dersom du da kobler til noe med langt høyere spenning, så kommer stua til å lukte brent silikon en stund fremover.

Isolering av spor

Modulen Backplane-8 gir muligheten til å isolere sporene 1 og 2 samt 7 og 8 fra resten av systemet, med dette menes at disse ikke vil se adresselinjene samt data-bussen dersom man ikke ønsker det. 

Manualen antyder at man bør lodde på tvers av disse, i og med at dette virket å redusere mulighetene så trodde jeg at jeg visste bedre og heller gikk inn for å montere pin-headere og så brukere jumpere for disse.

Det første problemet som åpenbarte seg rimelig raskt var at jeg er altfor dårlig til å lodde at dette kunne fullføres helt uten å skape 3-4 ekstra koblinger mellom ulike punkter (ikke en god ting), endte opp med å angre avgjørelsen innen kort tid. Ikke sikker på om jeg hadde unngått problemstillingen ved å bare lodde på tvers, de fleste problemene jeg hadde var mellom linjene. Problem nummer to var selvsagt at dette krevde 60 headere, hvem har slikt liggende? Ikke denne karen, og Kina er en måned postgang unna.

En anbefaling dersom du mot formodning skal lodde sammen en maskin av denne typen, og snublet over denne bloggen (only Google can tell); monter dem på andre siden av kortet, det vil si at pin-ene peker nedover. Erfarer nå at headerne kommer litt i veien for noen av kortene, vil sterkt anta at når jeg selv kommer i gang med med prototyping av kort med forskjellig tykkelse så kan dette potensielt sett bli en uønsket irritasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar