lørdag 15. april 2017

Vårt forhold til elektronikk

Den siste tiden har jeg sett en del på elektronikk, mer spesifikt på hvordan slike ting fungerer. Når var sistgang du gjorde et forsøk på å reparere en elektronisk duppeditt? ... og da mener jeg å faktisk det å reparere den fysisk, ikke slik som i å finne ut av hvilken meny man var innom da man foretok det teite valget om å teste hvordan telefonen ville sett ut med kinesisk tekst. Det vil si skru den opp, finne ut hva hver av brikkene, de stripete blå greiene og de svarte dingsene i det hele var ment å skulle gjøre før en av dem sluttet med det.
Duppeditt A festet på dippeditt B, ikke helt riktig skrudd sammen.
Det man gjør i dag er å kaste hele greia, i korrekt resirkuleringsboks - dersom naturen kom heldig ut. Jeg gjør det, du gjør det og alle jeg kjenner gjør det. Så, hvor mye av det vi er avhengig av i dag er vi i stand til å reparere dersom man ikke fått tak i en ny? Ikke spesielt mye.

Hvorfor?

Skulle man over-generalisere seg ned til to argumenter for at det er blitt slik, så må man nesten starte med den teknologiske utviklingen som allerede har skjedd i løpet av min levetid - den har tatt oss fra en verden med datamaskiner som gjorde det vi trengte til forskjell fra dagens datamaskiner som knapt nok gjør det vi trenger av den.

Definisjonen av hva vi trenger er vel det som har endret seg mest, underveis har livene våre har blitt utrolig mer kompliserte - paradoksalt har samtidig alt både krympet og samtidig blitt utrolig mye større! Alt foregår nå i en skala der vi ikke lenger har muligheten til å sette oss inn i alt dette, vi har hverken tid eller bakgrunnskunnskapen til at dette er gjennomførbart. For det meste må vi bare ta til takke med å forme en overordnet formening av hva noe er ment å gjøre.

Den andre grunnen er rett og slett det at du ikke er ment å skulle reparere noe som helst, du er ment å gå på butikken og kjøpe deg en ny! På 80-tallet fulgte det med en Service-manual, den viste hvordan ting hengte sammen og hvordan man skulle gjenkjenne de vanligste feilkildene. I dag får du ikke tegningene, du får knapt nok en brukerveiledning - feilen som oppstår vil ofte være en svakhet som er ment å dukke opp over tid, gjerne en periode etter at garantien har utløpt.
Nesten, bare litt synd med den magiske boksen nede til høyre.

Konklusjon

Konklusjonen vi ender opp med er at det å ha oversikten over hvordan noe henger sammen nå er en karriere, mens det å vite hvordan noe fungerer på et grunnleggende nivå er blitt en hobby forbeholdt oss sære skruer.

Er dette den endelige konklusjonen alle andre uttalelser skal faktasjekkes opp mot? Overhodet ikke. Og, du burde vite bedre enn å stole på noe en tilfeldig person har skrevet på en blogg.

Klokken sier at det er sengetid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar