torsdag 20. april 2017

RC2014 RAM

Dette er et innlegg relatert til byggingen av RC2014, se introduksjon, og vil mer eller mindre være mine egne notater relatert til denne spesifikke modulen.


RAM

RAM, eller uten forkortelsen - Random Access Memory, er hovedminnet i maskinen. Den dag i dag er beskrivelsen kanskje litt pussig, mer eller mindre fordi man sjelden ønsker å bli overlevert tilfeldige ting fra minnet. Forklaringen hadde nok mer med at sammenlignet med de tidligere typene minne basert på magnetbånd så var man her i stand til å hoppe rundt i minnet som ønsket, helt uten bruk av spoleknappen.

RC2014-maskinen kommer med 32 KB RAM montert, med tanke på at datidens datamaskiner gjerne kom med 4 KB minne så må dette kunne regnes som ekstravagant - gjerne kun et alternativer! Bruken av 62256-brikker i hjemmebygde 8-bit datamaskiner er svært vanlig, av den enkle årsaken av at disse brikkene er tilgjengelig for småpenger - kjøpte fem av dem for rundt 30 NOK. 

Adressering

Adresseringen utført når det kommer til RAM-brikken er svært enkel, vi vet at den øverste halvdelen av adresserommet er RAM (fra $8000 til $FFFF) - se RC2014 Memory Map.
Binær adresse (x = don't care)
1xxx xxxx xxxx xxxx
Med andre ord bryr vi kun om den øverste adresselinjen (A15), dersom denne er høy så vet vi at adressen spesifisert er innenfor RAM-brikken. 62256 i likhet med ROM er kun aktiv dersom vi sender Chip Enable til jord, med andre ord må vi bruke en HEX Inverter for å snu dette signalet (74LS04).

Resterende logikk benytter et sett med OR-gater (74LS04) for å avgjøre hvorvidt vi ønsker å skrive eller lese data fra brikken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar