lørdag 30. september 2017

Reparere fabrikkfeil på Amiga 1200 (1D4)

Strengt tatt er ikke dette den generelle guiden man skulle forvente, hovedkortet på maskinen min fungerer jo strengt tatt. Nei, dette handler mer om det faktumet at når veldig mange av hovedkortene som står i en Amiga 1200 ble satt sammen på fabrikken ble det gjort del feil som jeg nå er tvunget til å gjøre et forsøk på å reparere. Bakgrunnen for dette er at jeg har sett på muligheten, egentlig allerede kjøpt og betalt, for bruk av en akselererer i maskinen og da må problemene være sortert ut først.

Revisjonen av hovedkortet mitt er 1D4 og eventuell informasjon her vil relatere til denne spesifikke versjonen av hovedkortet. Visstnok har ikke revisjon 1D1 disse spesifikke problemene, men som alt annet fra den tiden så er det umulig å vite hva man har uten å skru opp maskinen og se hvilken revisjon og eventuelle problemer man har.

Problemene som vi må håndtere er 2-4 ekstra kapasitatorer montert på undersiden av hovedkortet, disse skaper problemer for klokken på maskinen og vil nok forårsake en del Guru Meditations. Legger man til en akselerator forsterkes problemet til den grad at maskinen mest trolig ikke vil fungerer i hele hele tatt. Den jeg har bestilt for bruk er ACA1221ec og sammen med dokumentasjonen til denne finner man bildet gjengitt ovenfor til høyre, de som er sirklet må fjernes.

Nedenfor er et bilde av mitt eget hovedkort. Som man kan se så er den mindre alvorlige feilen, i henhold til dokumentasjonen, ved å montere E121C og E122C ikke gjort på min maskin så det er i det minste noe. Den mer alvorlige feilen som ødelegger klokkesignalet, det vil si E123C og E125C var selvsagt montert så da må jeg dessverre trekke frem loddebolten for å få reparert dette.


Jeg har aldri gjort noe arbeide på et så gammelt kretskort før, så jeg må si at jeg totalt undervurderte nøyaktig vanskelig det skulle være å bli kvitt kapasitatorene. Visstnok av det jeg har sett av omtaler så mangler disse kortene varmeseperasjon, noe som betyr at varmen fra loddebolten spres utover alt istedenfor å smelte loddetinnet på den aktuelle komponenten... Betyr at man må bruke mye tid og varme for å få noe som helst til å løsne, selvsagt og forhåpentligvis den rette tingen!

Etter mye kjefting, brannsår og dessverre en håndfull tårer så fikk jeg bort kapasitatorene fra kortet. Som man kan se nedenfor så løsnet E123C slik som den skulle, men for E125C så endte jeg opp med å røske med meg deler av selve kretskortet. En skikkelig amatørblunder, strengt tatt så er jeg en amatør på området med selvtilliten til noen som en gang i blant har fått ting til (dårlig kombinasjon).


Tror at en del av årsaken til at dette skjedde var at loddebolten jeg brukte var litt under-skalert for å håndtere oppgaven, med sine annonserte 35w så hadde det ikke kapasitet til å levere fra seg nok varme i tråd med tålmodigheten. Neste gang jeg forsøker meg på noe slikt så må jeg heller vurdere bruk av to loddebolter fra hver side og så løfte den forsiktig ut på den måten, eventuelt spørre noen med litt mer spesifikk kompetanse på området. Må også bli kjent med noen med mer spesifikk kompetanse.

Så da var problemene håndtert, og utover å ha gjort en kvalmende dårlig jobb på området så er komponentene permanent fjernet. Permanent i den grad at i alle fall den ene aldri vil kunne monteres på plass igjen, men visstnok i forhold til interne notater hos Commodore så var det aldri ment å skulle være noe montert der i det hele tatt så da er man i det minste på den trygge siden. Likevel verdt å notere seg erfaringen hvis man skulle prøve seg på noe der man ønsker å kunne angre på senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar