søndag 31. mars 2013

Påskedag

Som dagen etter påskeaften er dagen ofte også kalt første påskedag, men det er nok her at kjernen i høytiden ligger ved at man feirer oppstandelsen fra de døde, og i henhold til liturgien så er dette starten på en tid for høytidelig fest helt til neste søndag. Merk at man her snakker om fest i henhold til den Kirkelige definisjonen, noe som da vil si at hver av de kommende åtte dagene regnes som søndag - dessverre eller heldigvis, alt etter om man er en vanlig borger eller ansvarlig for det Norske statsbudsjettet, så er nok ikke alle disse dagene røde for de av oss med et sted vi vanligvis er forventet å være mellom 08:00 og 16:00.

Kvinnene ved graven, av Fra Angeliko (Kilde: Wikipedia)

Den bibelske historien er da at Jesus sto opp fra de døde, og de første som møtte ham var da kvinnene som først hadde møtt opp ved graven. Maria Magdalena hadde et møte i en hage, mens de mannlige disiplene der ikke alle egentlig hverken hadde forstått eller hadde det like lett for å møte opp for å bekrefte sin tro eller uro møtte ikke opp før senere. Uansett er det oppstandelsen som er det viktigste elementet i vår kristne tro.

Hvorfor evangeliene egentlig aldri ser ut til å bli enige i forhold til detaljene kommer vel an til hvilket syn man fester til bøkenes nøyaktighet, og er man en av de som definerer bokens bokstavelige tekst som diktert direkte fra Gud så vil man nok samtidig være påkrevd å ha litt dårlig hukommelse mellom lesningen av de ulike synsvinklene. Et mer moderert syn i forhold til materialet vil nok iallefall innebære det å innse at innholdet ofte er nedskrevet fra de ulike personenes muntlige formidlinger, ofte en del år etter deres død, samt at innholdet har flere ganger i historien vært overført og oversatt mellom ulike språk der en del av nyansene mellom språkene kan ha ført til forskjeller i den naturlige tolkningen av dem.

En av de mest interessante forskjellene i forhold til oversettelsene og hvordan dette gjerne kan utarte seg finner vi mellom den protestantiske og den katolske kristendommen, og selv om det sikkert er mange flere store forskjeller så finner vi et godt eksempel ved å se på hvordan vi forholder oss til Jesu Kristi mor, Maria. Tar man navnet og beskrivelsen Jomfru Maria slik vi er kjent med henne tilbake gjennom den britiske oversettelsen, den hebraiske og bakover i forhold til det man har av tilgjengelige kilder vil man finne at det spesifikke ordet vi over tid har oversatt til å bety Jomfru gjerne kan ha ført til to helt ulike betydninger. Hos oss er Jesus satt i sentrum ved at det er han ble født uten å ha bli unnfanget, mens tolkningen som heller legges til grunn innenfor katolisismen er den at Maria er sentral ved å være den som ble født uten skyld.

Påskedagen der vi feirer Kristus oppstandelse fra de dødes rekker er sentral i kristendommen vår, og selv om det ikke er alle kilder som er helt enige om hvordan ting egentlig henger sammen under de mest bokstavelige tolkningene, men som med Kristendommen og hvilken som helst annen trosretning så tror jeg uansett det viktigste er å fokusere på budskap fremfor semantikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar