søndag 5. mai 2013

Den som bestemmer ...

... hvordan vi kommer frem til rasjonelle avgjørelser er ikke alltid nødvendigvis kona, kjæresten eller moren din. Tar du avgjørelsene selv, og på en måte er vel det å adlyde også en avgjørelse for den saks skyld. Mekanismene jeg nevnte i innlegget Elementer av personlighet for å gjøre dette er vanligvis enten bruk av tenkning eller følelse.

The Deciding Factor, av sammigurl61190

Begge disse to mekanismene regnes som fullgode alternativer for å komme frem til rasjonelle avgjørelser med basis i informasjonen samlet inn gjennom bruk av mekanismene vi diskuterte i gårsdagens innlegg, en verden av informasjon. Som ved de andre faktorene så er det fortsatt snakk om preferanser og ikke evne, så her er det nok lite rom for å unnskylde seg med noen logisk superioritet. Dessverre.

Tenkning som preferanse gir en større fokus på objektivitet og avgjørelsene er som regel basert på fornuft, logikk, konsistent og ikke minst i henhold til enten sine egne eller andres sett med regler. Kan få problemer med å kommunisere direkte med personer de oppfatter som inkonsistente eller ulogisk, og til manges sjokk så kan de ofte være veldig direkte i måten de sier fra om det. Sannheten teller ofte mer enn andre faktorer slik som å spare andres følelser.

Den følende prøver derimot heller å empatisere eventuelt prøve å sette seg inn i den samme situasjonen og så forestille seg hvordan de ville følt seg i en gitt situasjon. Veier ofte elementer slik balanse, harmonisering, enighet og eventuelt hvor godt en avgjørelse vil passe inn i helheten samt behovene til de andre involverte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar