lørdag 4. mai 2013

En verden av informasjon

InformationEducation, av bushidohacks
Gjennom det å se på hva som inngår i det vi kaller personligheten vår så må vi nesten ha en måten å uttrykke hvordan den får oss til å fungere, og med utgangspunktet i listen over kategorier definert av psykologen Carl Jung satte jeg i innlegget Elementer av personlighet en liste på fire kategorier. Vi er nå kommet frem til kategorien Mentale funksjoner med preferansene sansing – intuisjon.

Selvsagt når det kommer til bruken av ordene sansing i den ene enden av skalaen med intuisjon i den andre så må jeg innrømme at man føler for å rekke etter den gode gamle ordboken for å få en direkte definisjon av dem, men som de fleste som har sett bokhyllene mine kan skrive under på så er nok sannsynligheten for at jeg eier boken heller liten. Ikke fordi jeg ikke ville funnet en bruk for ordboken før eller siden, men mer av den grunn at norske tekster generelt sett er en litt av en kuriositet å regne - i alle fall innenfor dørene hos meg.

Tilbake til selve ordene så har jeg en teori i forhold til både bruken av selve ordene og motviljen til å sette av et markert punkt mellom dem er at vi alle generelt vil sette likhetstegn mellom dem i denne sammenhengen - ikke fordi de er helt identisk, men fordi de tjener det samme formålet og vi har som regel en klar preferanse når det kommer til bruken av den ene over den andre for innsamling av informasjon.

I forhold til definisjonen av sansing så var jeg nesten fristet til å trekke inn koblinger til TV-serien Jakten på den 6. sans, men der sansen som letes etter der nok er noe vitenskapelig omstridt så er det uansett de fem første vi i denne omgang er interessert i. En klar preferanse for sansing kan helt enkelt å sies at man hovedsaklig vil samle inn informasjon med basis i håndfaste ting som man kan se, høre, smake, føle overflaten av samt også eventuelt skremme vettet av nesen med (hjortetakksalt har den effekten på alle uavhengig av preferanse så mulig dette er det forventede unntaket fra regelen).

I andre enden av skalaen finner man intuisjon, og selv om det nesten bør være unødvendig å si det rett frem så har også disse tilgang til de fem grunnleggende sansene - det er bare at det de forteller oss vil være sekundært satt opp mot prinsippene og teoriene vi danner med basis i dem, ofte med hensyn til annen informasjon vi har samlet opp over tid.

Yin and yang, av Fyxa
Skulle nesten tro med basis i alt dette at intuisjon ville være å foretrekke, men med mine tilbøyeligheter for akademiske studieretninger så kan man underskrive at man har en tendens til å vurdere ut fra et utgangspunkt der verden er forventet å fungere logisk samt at det meste annet er av neglisjerbar konsekvens. I den virkelige verden så er det derimot slik at logikken er ikke alltid rådende, hvis den i det hele tatt er til stede, og alle de små detaljene man gjerne ønsket å se bort fra heller kom til å spore av hele greie. Den virkelige verden er hverken kaos eller logikk, den er sammensatt og favoriserer ingen mann (eller kvinne).

Når det kommer til det å finne sine egne preferanser når det kommer til innsamling av informasjon så er et sentralt spørsmål å stille seg selv spørsmålet om hvor man er på dette eksakte tidspunktet. Starter svaret med deg selv og beveger seg utover til å inkludere stolen, gulvet og deretter rommet så er man definitivt sansende. Den intuitive vil starte så langt ut som mulig og så zoome inn inntil man finner igjen seg selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar