lørdag 27. april 2013

Jeg er den jeg er som person

Bilde fra Freud-Sigmund.com
Jeg fortsetter på serien av innlegg angående kanskje det største av alle navlebeskuende spørsmål, nemlig Hvem jeg er jeg?. Påstanden vi nå er kommet frem til er den om at Jeg er den jeg er som person.

Har aldri likt denne påstanden som utgangspunkt for å beskrive den man er ettersom det på en måte bare er en omformulering av det som essensielt sett er det samme spørsmålet, i verste fall kan man si at sammenhengen med dem er syklisk - med andre ord så ville de direkte svarene, hadde jeg i det hele tatt hatt dem, i så fall pekt på det andre svaret som begrunnelse i stedet for å stå på sine egne ben.

Skulle man likevel gjøre det beste ut av situasjonen, og heller se på påstanden som en ytterligere spesifisering av spørsmålet ned til mine indre kvaliteter og egenskaper kontra de andres mer eksterne fokus så er det kanskje noe å starte med likevel.

Nesten fristet til å ta en personlighetstest og heller publisere resultatene her fremfor å spekulere åpenlyst om ens egne kvaliteter her, men så er det en gang at disse gjerne vil ha en overfokusering på andre faktorer enn de vi eksempelvis selv ville ønske vektlagt. Personlig så er ikke dette av noe ønske om å skjule spesifikke faktorer - det er heller rett og slett det at ved bruk av ens egne ord lar man samtidig betydningen bli farget av de ønskene man legger til egenskapene, og noen ganger sier det til og med langt mer om hvem man egentlig er.

Med så mye tid benyttet på å bortforklare temaet i det store og det hele så var det fristende å også hoppe over de faktiske personlige detaljene om meg selv, men det ville nok samtidig betydd at denne øvelsen i seg allerede ville hatt en redusert verdi. Da er det bare å brette opp armene og se hvilke punkter som åpenbarer seg:
  • Jeg er tilbøyelig til å tenke de store tankene, og nærmest som en konsekvens av det nesten alltid over-kompliserer ting som sikkert burde være enkelt isolert sett.
  • Jeg er en person som elsker å lese og sette meg inn i alt som foregår mellom himmel og jord, men at den hovedsaklige lærdommen jeg har tatt fra denne egenskapen er at jo mer jeg leser og forstår, jo mer ser jeg at jeg ikke vet eventuelt forstår.
  • Jeg er sjelden den mykeste eller i det hele tatt typen til å dele av mitt indre personlige liv - dette kan få meg til å fremstå som arrogant eller upersonlig til tross for at sannheten er at jeg alltid har et ønske og en intensjon om at alle rundt meg både har det bra og trives.
  • Jeg foretrekker å lytte. All kommunikasjon er muligheter for å lære noe nytt, men bidrar gjerne så lenge som jeg har et innspill som enten dekker saken fra en ny side eller representerer supplerende informasjon av relevans. Mener bestemt at et blindt standpunkt i forhold til det å alltid skulle ha den korrekte løsningen sjeldent gjennomfører annet enn å utelukke egen læring.
  • Jeg har lett for å se feil i andre mennesker, men til tross for at formuleringen ofte vil tilsi en negativ vridning så søker jeg heller å tolke det dithen at det er dette som gjør alle unik på sin egen måte. Mine egne arr og andre åpenbare lyter er en del av de hendelsene som har formet den jeg er - det å fornekte dem vil samtidig fornekte de positive egenskapene jeg har utviklet som et resultat.
  • Jeg er en perfeksjonist, men håper å innføre mer rot i livet mitt og så lære seg til å leve med det. Bakdelen som blogger er selvsagt den at selv de små over-kompliserte tankene likevel trenger MANGE ord for å tilstrekkelig formidle de tingene jeg vil si, noe annet ville vært en forenkling.
  • Jeg er en bekymret problemløser. Bekymrer meg over de tingene jeg ikke kan gjøre noe med, men prøver å slutte med det og heller fokusere på å bare løse de problemene jeg har en påvirkningskraft i forhold til.
Vet ikke hvorvidt dette danner et sterkere bilde i forhold til hvem jeg er som person, hverken for meg selv eller en eventuell leser som måtte ha forvirret seg inn på dette innlegget. Uansett så er en start nettopp det - en start. Flere detaljer om personlighet ved bruk av mer standardiserte metoder er i etterkant lagt til i form av en hel serie innlegg, se innlegget Personlighet for starten på denne serien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar