onsdag 24. april 2013

Jeg er hva jeg eier

Jeg fortsetter arbeidet med å svare på flere av de tradisjonelle påstandene fremsatt via innlegget Hvem er jeg?, og denne gangen er turen kommet til synspunktet i forhold til at man er det man eier.

I forhold til det å definere seg ut fra det man eier så vil jeg heller lene mot den østlige filosofiens standpunkt om at dersom man eier mer enn 7 ting så er det tingene som eier deg, men selv om jeg nødvendigvis er et godt stykke fra å ta det så langt så anser jeg ting som nettopp ting, og vil ikke definere meg selv ut fra dem. Ting i livet mitt vil kun ha verdi så lenge som de faller innenfor kategoriene praktisk nytte, sentimental eller til og med er av en ren estetisk verdi.

Jeg har en leilighet med flekkvis dårlig tapet, en bil med enkelte rustflekker og langt fra den flateste flatskjermen som er på markedet, men de er mer enn gode nok til mitt formål. Det at de oppfyller sitt formål er det som gir dem en verdi i livet mitt. Isolert sett fester jeg heller ingen respekt til det å eie fysiske gjenstander. På samme måte forventer jeg heller ingen respekt i retur.

Du må gjerne ha en annen innstilling enn meg og i så fall skal jeg gjøre mitt beste for å respektere den, men DET er faktisk noe jeg forventer i retur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar