torsdag 25. april 2013

Jeg er hva jeg ønsker

Wish, av radittz
Gjennom innlegget Hvem er jeg? startet jeg opp en ny serie innlegg der fokus blir satt på introspeksjon, og satte der opp en del tradisjonelle påstander som jeg har søkt å vurdere i forhold til meg selv. Denne gangen omhandler det hvorvidt Jeg er hva jeg ønsker.

Ønsker er makt, og de har en utstrekning som ikke bare er begrenset til deg selv ettersom at ved å bare prate om dem så vil de spre seg - rett og slett ved å spre fascinasjon, og ikke minst en følelse man måtte ha i forhold til noe eller noen. Skribenten Shane Koyczan definerte nylig konseptet av hva et ønske egentlig er for noe på en langt mer slagferdig måte:

A wish is sincerity in its most aggressive form.

En direkte oversettelse til vårt eget morsmål ville utvilsomt ført til at noe av innholdet ville gått tapt på veien, men kjernen i betydningen er den at et ønske representerer ærlighet i sin mest aggressive form ved at det direkte sier noe om hvem vi er som person. På godt og vondt.

Før jeg sier noe om mine direkte ønsker så burde jeg kanskje si at jeg ikke inkluderer de basale behovene vi alle mennesker har. I korte trekk så er det implisitt at vi alle ønsker oss helse for oss selv og våre i tillegg til mat, bolig og ikke minst den grunnleggende følelsen av å ha en plass i samfunnet vårt. Dette er rett og slett de tingene vi trenger for å overleve. Skulle jeg likevel fokusere på de ønskene som direkte eller til og med i noen tilfeller utelukkende vil være et positivt innslag i mitt liv så ville jeg trekke frem følgende unummererte og mest trolig ukomplette liste:
  • Jeg ønsker å bli bedre til å akseptere verden slik den er. Ikke fordi den mangler potensiale for positiv og ikke minst varig endring, men fordi jeg tror det er det første essensielle steget av det å gjenkjenne de tingene man faktisk kan endre.
  • Jeg ønsker å utvikle en bedre harmoni med verden for øvrig. Leve for idag, ønske for morgendagen og la fortiden være historie.
  • Jeg ønsker å gå på en walkabout, på tvers av The Appalachian Trail, det skotske høylandet, Tibet eller den opprinnelige australske versjonen.
  • Jeg ønsker å bli en bedre forfatter, og dermed kanskje til tross for mine tendenser til bruk av en uhyggelig stor mengde ord likevel fenge minst en leser fra start til slutt, om enn kun den mest kritiske av dem - meg selv.
  • Jeg ønsker å finne noen som finner glede i å lytte til og eventuelt diskutere mine tanker angående livet, universet og alt som er å finne mellom dem.
  • Jeg ønsker å stifte min egen familie, men da med forutsetning om et stabilt og sunt forhold.
Det er blitt sagt at det å befeste sin egen tro starter med å først innse at man har dem, kommunisere dem til verden og så arbeide for å virkeliggjøre dem. Flere av disse har jeg nok sikkert arbeidet lenge med - det er likevel noe mer håndfast å se dem konkretisert og i listeform, og jeg tror at bare ved å lese dem vil folk muligens kunne få en dypere forståelse av hvem jeg faktisk er.

Hva er dine ønsker?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar